4. Akce v roce 2014 a rozprava o nákladech zahraniční spolupráce MČ Praha 5 na rok 2014 – pokračování z 12. zasedání

06/01/2014
Zasedání konané dne 25. 11. 2013 jako mimořádné číslo usnesení 14/4/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

3. Finanční kompenzace bývalému nájemci nebytového prostoru za vložené finanční prostředky do rekonstrukce nebytového prostoru

06/01/2014
Zasedání konané dne 17. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 19/3/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

4. Spor se správcem domu výklad daňových předpisů

06/01/2014
Zasedání konané dne 16. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 7/4/2013 Předkladatel: Holub Adam, Mgr., člen zastupitelstva,...

5. Návrh programu konference o životním prostředí

06/01/2014
Zasedání konané dne 25. 11. 2013 jako mimořádné číslo usnesení 14/5/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

4. Žádost o prominutí příslušenství nájemcům NP

06/01/2014
Zasedání konané dne 17. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 19/4/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

5. Nájemce vymáhá po nájemníkovi servis spotřebiče

06/01/2014
Zasedání konané dne 16. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 7/5/2013 Předkladatel: Holub Adam, Mgr., člen zastupitelstva,...

6. Fotografie z Újbudy a Trogiru

06/01/2014
Zasedání konané dne 25. 11. 2013 jako mimořádné číslo usnesení 14/6/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

6. Různé

06/01/2014
Zasedání konané dne 16. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 7/6/2013 Předkladatel: Holub Adam, Mgr., člen zastupitelstva,...

7. Různé – debata o výstavě o Praze 5 na podporu turistiky

06/01/2014
Zasedání konané dne 25. 11. 2013 jako mimořádné číslo usnesení 14/7/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

1. Schválení programu 14. zasedání Komise zahraniční spolupráce a fondů EU

06/01/2014
Zasedání konané dne 25. 11. 2013 jako mimořádné číslo usnesení 14/1/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

1. Schválení programu 7. zasedání

06/01/2014
Zasedání konané dne 16. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 7/1/2013 Předkladatel: Holub Adam, Mgr., člen zastupitelstva,...

2. Schválení zápisu ze 13. zasedání Komise zahraniční spolupráce a fondů EU

06/01/2014
Zasedání konané dne 25. 11. 2013 jako mimořádné číslo usnesení 14/2/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

1. Záměr pronájmu pozemku parc. č. 1040/198, k.ú. Hlubočepy, 216m2, pro Společenství vlastníků Lamačova 826 a 827, Praha 5

06/01/2014
Zasedání konané dne 17. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 19/1/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

2. Zápis 6. zasedání KoSVO

06/01/2014
Zasedání konané dne 16. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 7/2/2013 Předkladatel: Holub Adam, Mgr., člen zastupitelstva,...

6. Podněty zastupitelů

03/01/2014
Zasedání konané dne 6. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 5/6/2013 Předkladatel: Pavel Michal, Ing. MPA ,...

7. Různé

03/01/2014
Zasedání konané dne 6. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 5/7/2013 Předkladatel: Pavel Michal, Ing. MPA ,...

1. Schválení programu 5. zasedání Komise bezpečností, prevence kriminality a protidrogové městské části Praha 5

03/01/2014
Zasedání konané dne 6. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 5/1/2013 Předkladatel: Pavel Michal, Ing. MPA ,...

2. Schválení zápisu ze 4. zasedání Komise bezpečnostní, prevence kriminality a protidrogové městské části Praha 5

03/01/2014
Zasedání konané dne 6. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 5/2/2013 Předkladatel: Pavel Michal, Ing. MPA ,...

3. Program prevence kriminality Městské části Praha 5 pro rok 2014; Akční plán prevence kriminality Městské části Praha 5 pro rok 2014; Akční plán Protidrogové strategie Městské části Praha 5 na rok 2014

03/01/2014
Zasedání konané dne 6. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 5/3/2013 Předkladatel: Lachnit Petr, JUDr., 1. zástupce starosty...

4. Hazard versus Městská část

03/01/2014
Zasedání konané dne 6. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 5/4/2013 Předkladatel: Pavel Michal, Ing. MPA ,...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě