3. Schválení programu 10. KŽP
08/01/2014
Zasedání konané dne 11. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 10/3/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
1. Schválení zápisu z 10. zasedání KŽP
08/01/2014
Zasedání konané dne 9. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 11/1/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva...
4. Infomace z jednání s ČIŽP ohledně tiskárny Europrint Motol
08/01/2014
Zasedání konané dne 11. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 10/4/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
2. Program 11. KŽP
08/01/2014
Zasedání konané dne 9. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 11/2/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva...
5. Výstavba viladomů Na Pláni
08/01/2014
Zasedání konané dne 11. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 10/5/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
3. Zásady územního rozvoje – aktualizace č. 1
08/01/2014
Zasedání konané dne 9. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 11/3/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva...
6. Park Vidoule
08/01/2014
Zasedání konané dne 11. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 10/6/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
4. Návrh termínů na 1. pololetí 2014
08/01/2014
Zasedání konané dne 9. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 11/4/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva...
7. Revitalizace zahrádkových osad na P5
08/01/2014
Zasedání konané dne 11. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 10/7/2013 Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva...
5. Zájem partnerských měst, aby MČ P5 zařadila do programu plánovaného setkání na jaře 2014 konferenci na téma “Životní prostředí”
08/01/2014
Zasedání konané dne 9. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 11/5/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva...
8. Petice k projektu Trilobit developera JRD na brownfield u Hlubočep
08/01/2014
Zasedání konané dne 11. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 10/8/2013 Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva...
6. Vyhlášení grantů na rok 2014
08/01/2014
Zasedání konané dne 9. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 11/6/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva...
9. Různé
08/01/2014
Zasedání konané dne 11. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 10/9/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
7. Různé
08/01/2014
Zasedání konané dne 9. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 11/7/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva...
10. Příští zasedání 11. KŽP se uskuteční 9.12.2013 od 16:00 v místnosti č. 329, nám. 14. října.
08/01/2014
Zasedání konané dne 11. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 10/10/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
8. Příští zasedání KŽP se uskuteční dne 6.1.2014 od 16:00, v místnosti č. 330, nám. 14. října
08/01/2014
Zasedání konané dne 9. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 11/8/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva...
1. Dne 5.11.2013 byla Radou MČ Prahy 5 jmenována do Komise životního prostředí Mgr. L. Vávrová Ph.D. a odvolán na vlastní žádost Mgr. V. Najmon.
08/01/2014
Zasedání konané dne 11. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 10/1/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
3. Návrh RMČ na rozšíření partnerství MČ Praha 5 – materiál do RMČ
06/01/2014
Zasedání konané dne 25. 11. 2013 jako mimořádné číslo usnesení 14/3/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...
2. Ukončení nájemního vztahu a založení nového nájemního vztahu s nástupnickým občanským sdružením – nebytový prostor
06/01/2014
Zasedání konané dne 17. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 19/2/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...
3. Spotřebitelský spor – tzv. Šmejdi
06/01/2014
Zasedání konané dne 16. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 7/3/2013 Předkladatel: Holub Adam, Mgr., člen zastupitelstva,...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě