4. TVP 5 na příští období

14/11/2013
Zasedání konané dne 25. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 17/4/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

3. Snížení imisní zátěže z dopravy ozeleněním ulic pomocí izolační zeleně na P5 – květníky

14/11/2013
Zasedání konané dne 23. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 8/3/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva...

1. Schválení zápisu 18. zasedání

14/11/2013
Zasedání konané dne 8. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 18/1/2013 Předkladatel: Mrázková Jana, členka zastupitelstva Schválení...

5. Podněty pro následující číslo

14/11/2013
Zasedání konané dne 25. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 17/5/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

4. Zahrádkářská kolonie Mrázovka – ekologický dům – www.zemelodka. cz

14/11/2013
Zasedání konané dne 23. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 8/4/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva...

2. Schválení programu 19. zasedání MK

14/11/2013
Zasedání konané dne 8. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 18/2/2013 Předkladatel: Mrázková Jana, členka zastupitelstva Schválení...

6. Zákon o radničních periodikách, diskuse

14/11/2013
Zasedání konané dne 25. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 17/6/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

1. Schválení zápisu z 8. KŽP

14/11/2013
Zasedání konané dne 14. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 9/1/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...

5. Informace z jednání s ČIŽP ke stížnosti na emise a hluk z areálu Europrint Motol

14/11/2013
Zasedání konané dne 23. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 8/5/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva...

3. Program semináře o metropolitním a územním plánu a horkých místech Prahy 5 Diskuse k pluralitě názorů na radnici

14/11/2013
Zasedání konané dne 8. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 18/3/2013 Předkladatel: Mrázková Jana, členka zastupitelstva Program...

2. Schválení programu 9. KŽP

14/11/2013
Zasedání konané dne 14. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 9/2/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...

6. Informace o situaci Ligy na ochranu zvířat v Jinonicích – Paní Přibylová

14/11/2013
Zasedání konané dne 23. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 8/6/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva...

4. Hodnocení čísla 11_2013 Pětka pro Vás

14/11/2013
Zasedání konané dne 8. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 18/4/2013 Předkladatel: Mrázková Jana, členka zastupitelstva Hodnocení...

1. Návrh na úpravu ÚP SÚ HMP č. U 1189 v k.ú. Radlice “Dům – blok”

12/11/2013
Zasedání konané dne 10. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 15/1/2013 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

6. 6) Členové diskutovali o možnostech uspořádání semináře

12/11/2013
Zasedání konané dne 24. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 9/6/2013 Předkladatel: Kazda Miroslav, člen zastupitelstva 6)...

3. Zápis z 15. KUR

12/11/2013
Zasedání konané dne 24. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 16/3/2013 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

2. Podnět na změnu ÚPn P 013/Puchmajerova

12/11/2013
Zasedání konané dne 10. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 15/2/2013 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

4. Program 16. KUR

12/11/2013
Zasedání konané dne 24. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 16/4/2013 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

3. Program 15. KUR

12/11/2013
Zasedání konané dne 10. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 15/3/2013 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

5. RŮZNÉ

12/11/2013
Zasedání konané dne 24. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 16/5/2013 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě