5. Spolupráce odboru sociálního a bytového s romským koordinátorem MČ Praha 5

19/11/2013
Zasedání konané dne 11. 7. 2013 jako řádné číslo usnesení 6/5/2013 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...

2. Schválení programu 9. zasedání EK dne 7. 11. 2013

19/11/2013
Zasedání konané dne 7. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 9/2/2013 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...

3. Předání informací o konferenci na téma Role měst v integraci, která se uskutečnila dne 26.3.2013 na ÚMČ Praha 14

19/11/2013
Zasedání konané dne 4. 4. 2013 jako řádné číslo usnesení 4/3/2013 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...

1. Schválení zápisu 6. zasedání EK 11. 7. 2013

19/11/2013
Zasedání konané dne 5. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 7/1/2013 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...

5. Různé

19/11/2013
Zasedání konané dne 14. 2. 2013 jako řádné číslo usnesení 2/5/2013 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...

3. Schválení zápisu 11. zasedání Komise zahraniční spolupráce a fondů EU

19/11/2013
Zasedání konané dne 21. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 12/3/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

6. Různé

19/11/2013
Zasedání konané dne 11. 7. 2013 jako řádné číslo usnesení 6/6/2013 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...

3. Představení činnosti obecně prospěšné společnosti Integrační centrum Praha působící v oblasti integrace migrantů na území hl. m. Praha, Mgr. Vanda Černohorská

19/11/2013
Zasedání konané dne 7. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 9/3/2013 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...

4. Různé

19/11/2013
Zasedání konané dne 4. 4. 2013 jako řádné číslo usnesení 4/4/2013 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...

2. Schválení programu 7. zasedání EK 5. 9. 2013

19/11/2013
Zasedání konané dne 5. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 7/2/2013 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...

1. Schválení zápisu 6. zasedání 1.11. 2012

19/11/2013
Zasedání konané dne 10. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/1/2013 Předkladatel: PhDr. Marie Ulrichová Hakenová Schválení...

4. Aktuální stav projektů a otevřené výzvy z oddělení podpory a řízení projektů OSS

19/11/2013
Zasedání konané dne 21. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 12/4/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

1. Schválení zápisu 4. zasedání EK ze dne 4.4.2013

19/11/2013
Zasedání konané dne 6. 6. 2013 jako řádné číslo usnesení 5/1/2013 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...

4. Představení činnosti občanského sdružení Slovo 21, které se zaměřuje na zlepšení postavení Romů v české společnosti a dlouhodobě realizuje romské projekty, Martina Horváthová

19/11/2013
Zasedání konané dne 7. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 9/4/2013 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...

1. Schválení zápisu 2. zasedání EK ze dne 14. 2. 2013

19/11/2013
Zasedání konané dne 21. 3. 2013 jako řádné číslo usnesení 3/1/2013 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...

3. Informace o nové koncepci Zařízení pro děti cizince, Praha 5, Radlická 30, p. Mgr. Vučková Zuzana, ředitel zařízení

19/11/2013
Zasedání konané dne 5. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 7/3/2013 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...

2. Schválení programu 1. zasedání Komise etnické dne 10.1.2013

19/11/2013
Zasedání konané dne 10. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/2/2013 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...

5. Komunikace s partnerskými městy

19/11/2013
Zasedání konané dne 21. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 12/5/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

2. Schválení programu 5. zasedání EK 6.6.2013

19/11/2013
Zasedání konané dne 6. 6. 2013 jako řádné číslo usnesení 5/2/2013 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...

5. Informace OSK o programech vycházejících ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 zaměřené na etnické skupiny a národnostní menšiny, Bc. Igor Surmaj

19/11/2013
Zasedání konané dne 7. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 9/5/2013 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě