5. Zápis z 13. KUR

27/11/2013
Zasedání konané dne 19. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 14/5/2013 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

6. “Dostavba areálu Ital – Auto s.r.o. – 2. etapa” DUR

27/11/2013
Zasedání konané dne 7. 3. 2013 jako řádné číslo usnesení 4/6/2013 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

10. BD Na Vysoké, studie

27/11/2013
Zasedání konané dne 7. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 17/10/2013 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

6. Bytový dům Hlubočepská, studie

27/11/2013
Zasedání konané dne 19. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 14/6/2013 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

7. “Různé”

27/11/2013
Zasedání konané dne 7. 3. 2013 jako řádné číslo usnesení 4/7/2013 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

1. Program 17. KUR

27/11/2013
Zasedání konané dne 7. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 17/1/2013 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

7. “Kostel Krista spasitele a komunitní centrum na Barrandově”, studie

27/11/2013
Zasedání konané dne 19. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 14/7/2013 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

5. Problematika přechodů pro chodce v ul. U Santošky a Holečkova

21/11/2013
Zasedání konané dne 20. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 13/5/2013 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

6. Bytová zástavba mezi Barrandovem a Holyní

21/11/2013
Zasedání konané dne 20. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 13/6/2013 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

1. Schválení zápisu z 12. zasedání KoD

21/11/2013
Zasedání konané dne 20. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 13/1/2013 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

2. Schválení programu 13. zasedání KoD

21/11/2013
Zasedání konané dne 20. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 13/2/2013 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

3. Dopravní značení u ZŠ Podbělohorská

21/11/2013
Zasedání konané dne 20. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 13/3/2013 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

4. Dopravní situace v ul. Nad Laurovou

21/11/2013
Zasedání konané dne 20. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 13/4/2013 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

4. Představení projektu Máma chce práci, který realizuje společnost Člověk v tísni, Matouš Bořkovec

19/11/2013
Zasedání konané dne 6. 6. 2013 jako řádné číslo usnesení 5/4/2013 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...

1. Schválení zápisu 7. zasedání EK ze dne 5. 9. 2013

19/11/2013
Zasedání konané dne 3. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 8/1/2013 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...

4. Představení projektu v Programu migrace společnosti Člověk v tísni ve spolupráci s MČ Praha 5, s názvem MiStra Migrant Inclusion Strategies in Europen Cities

19/11/2013
Zasedání konané dne 21. 3. 2013 jako řádné číslo usnesení 3/4/2013 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...

6. Různé

19/11/2013
Zasedání konané dne 5. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 7/6/2013 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...

8. Různé

19/11/2013
Zasedání konané dne 21. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 12/8/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

5. Předání informací z krajského úřadu práce Praha, týkající se zaměstnávání osob v rámci veřejně prospěšných prací, Jana Přibová

19/11/2013
Zasedání konané dne 6. 6. 2013 jako řádné číslo usnesení 5/5/2013 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...

2. Schválení programu 8. zasedání EK dne 3. 10. 2013

19/11/2013
Zasedání konané dne 3. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 8/2/2013 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě