4. Stanovisko k záměru investora vybudovat na restituovaném pozemku v blízkosti MŠ Peroutkova Dům pro seniory / bytový dům.

04/12/2013
Zasedání konané dne 4. 2. 2013 jako řádné číslo usnesení 3/4/2013 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Stanovisko...

3. Projekt občanského sdružení Jules a Jim “Podnikavá škola – podnikatelské kroužky/kluby”.

04/12/2013
Zasedání konané dne 3. 6. 2013 jako řádné číslo usnesení 7/3/2013 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Projekt...

2. Nová verze auditu a čerpání neinvestičního příspěvku ZŠ, MŠ za rok 2011

04/12/2013
Zasedání konané dne 7. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/2/2013 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Nová...

1. Program 10. zasedání Komise školské.

04/12/2013
Zasedání konané dne 2. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 10/1/2013 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Program...

8. Předběžná informace o zápisech do 1. tříd.

04/12/2013
Zasedání konané dne 6. 5. 2013 jako řádné číslo usnesení 6/8/2013 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Předběžná...

1. Informace o využití neinvestičních prostředků.

04/12/2013
Zasedání konané dne 8. 7. 2013 jako řádné číslo usnesení 8/1/2013 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Informace...

5. Informace o aktuální situaci v areálu bývalé ZŠ Pod Žvahovem.

04/12/2013
Zasedání konané dne 4. 2. 2013 jako řádné číslo usnesení 3/5/2013 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Informace...

4. Účast příspěvkových organizací MČ Praha 5 v projektech Veřejně prospěšné práce a Obecně prospěšné práce.

04/12/2013
Zasedání konané dne 3. 6. 2013 jako řádné číslo usnesení 7/4/2013 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Účast...

3. Stanovisko k záměru na plošné snížení výdajů na energie ve školských zařízeních, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 5

04/12/2013
Zasedání konané dne 7. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/3/2013 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Stanovisko...

2. Zápis z 9. zasedání Komise školské.

04/12/2013
Zasedání konané dne 2. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 10/2/2013 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Zápis...

9. Různé

04/12/2013
Zasedání konané dne 6. 5. 2013 jako řádné číslo usnesení 6/9/2013 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Různé...

1. Program 8. zasedání ŠK.

04/12/2013
Zasedání konané dne 8. 7. 2013 jako řádné číslo usnesení 8/1/2013 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Program...

6. Provoz školních družin v době jarních prázdnin ve školním roce 2012/2013.

04/12/2013
Zasedání konané dne 4. 2. 2013 jako řádné číslo usnesení 3/6/2013 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Provoz...

2. Odpis pohledávek z přefakturace nad 100 tis. Kč

03/12/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 27. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 24/2/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing.,...

3. Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2013 – Základní škola a mateřská škola Praha 5 – Smíchov, U Santošky 1/1007

03/12/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 27. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 24/3/2013 Předkladatel: Šesták Michal, člen...

4. Návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti pro rok 2013

03/12/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 27. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 24/4/2013 Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing.,...

5. Návrh rozpočtu MČ Praha 5 na rok 2014

03/12/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 27. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 24/5/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing.,...

6. Různé

03/12/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 27. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 24/6/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing.,...

1. Schválení zápisu 23. zasedání FV, Schválení programu 24. zasedání FV

03/12/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 27. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 24/1/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing.,...

5. Projekt pro seniory – účast na projektu Budapešti-Újbuda

02/12/2013
Zasedání konané dne 18. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 13/5/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě