1. Žádost o výměnu stávajícího obecního bytu za menší byt v majetku MČ Praha 5

03/05/2013
Zasedání konané dne 25. 4. 2013 jako řádné číslo usnesení 9/1/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

1. Informace předsedy Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

03/05/2013
Zasedání konané dne 25. 4. 2013 jako řádné číslo usnesení 9/1/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

2. Žádosti o zpětvzetí výpovědí z nájmu bytu

03/05/2013
Zasedání konané dne 25. 4. 2013 jako řádné číslo usnesení 9/2/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

3. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy

03/05/2013
Zasedání konané dne 25. 4. 2013 jako řádné číslo usnesení 9/3/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

4. Žádost o rozšíření nájemní smlouvy

03/05/2013
Zasedání konané dne 25. 4. 2013 jako řádné číslo usnesení 9/4/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

5. Žádost o přechod nájmu bytu

03/05/2013
Zasedání konané dne 25. 4. 2013 jako řádné číslo usnesení 9/5/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

6. Žádosti o slevu z nájmu bytu

03/05/2013
Zasedání konané dne 25. 4. 2013 jako řádné číslo usnesení 9/6/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

7. Odpis pohledávek za nájemci bytů

03/05/2013
Zasedání konané dne 25. 4. 2013 jako řádné číslo usnesení 9/7/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

8. Žádosti o prominutí poplatku z prodlení

03/05/2013
Zasedání konané dne 25. 4. 2013 jako řádné číslo usnesení 9/8/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

9. Žádost o uzavření splátkové dohody a žádost o prominutí poplatku z prodlení

03/05/2013
Zasedání konané dne 25. 4. 2013 jako řádné číslo usnesení 9/9/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě