1. Žádost o výměnu stávajícího obecního bytu za menší byt v majetku MČ Praha 5
03/05/2013
Zasedání konané dne 25. 4. 2013 jako řádné číslo usnesení 9/1/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
1. Informace předsedy Kontrolního výboru ZMČ Praha 5
03/05/2013
Zasedání konané dne 25. 4. 2013 jako řádné číslo usnesení 9/1/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
2. Žádosti o zpětvzetí výpovědí z nájmu bytu
03/05/2013
Zasedání konané dne 25. 4. 2013 jako řádné číslo usnesení 9/2/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
3. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy
03/05/2013
Zasedání konané dne 25. 4. 2013 jako řádné číslo usnesení 9/3/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
4. Žádost o rozšíření nájemní smlouvy
03/05/2013
Zasedání konané dne 25. 4. 2013 jako řádné číslo usnesení 9/4/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
5. Žádost o přechod nájmu bytu
03/05/2013
Zasedání konané dne 25. 4. 2013 jako řádné číslo usnesení 9/5/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
6. Žádosti o slevu z nájmu bytu
03/05/2013
Zasedání konané dne 25. 4. 2013 jako řádné číslo usnesení 9/6/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
7. Odpis pohledávek za nájemci bytů
03/05/2013
Zasedání konané dne 25. 4. 2013 jako řádné číslo usnesení 9/7/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
8. Žádosti o prominutí poplatku z prodlení
03/05/2013
Zasedání konané dne 25. 4. 2013 jako řádné číslo usnesení 9/8/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
9. Žádost o uzavření splátkové dohody a žádost o prominutí poplatku z prodlení
03/05/2013
Zasedání konané dne 25. 4. 2013 jako řádné číslo usnesení 9/9/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě