1. Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy
07/03/2013
Zasedání konané dne 15. 3. 2013 jako řádné číslo usnesení 6/1/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
12. Žádost o prominutí poplatku z prodlení
07/03/2013
Zasedání konané dne 15. 3. 2013 jako řádné číslo usnesení 6/12/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
2. Žádosti o přechod nájmu bytu
07/03/2013
Zasedání konané dne 15. 3. 2013 jako řádné číslo usnesení 6/2/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
3. Žádost o poskytnutí integračního bytu
07/03/2013
Zasedání konané dne 15. 3. 2013 jako řádné číslo usnesení 6/3/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
4. Žádost o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící z důvodu privatizace
07/03/2013
Zasedání konané dne 15. 3. 2013 jako řádné číslo usnesení 6/4/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
5. Žádost o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě
07/03/2013
Zasedání konané dne 15. 3. 2013 jako řádné číslo usnesení 6/5/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
6. Žádosti o uzavření nájemní smlouvy
07/03/2013
Zasedání konané dne 15. 3. 2013 jako řádné číslo usnesení 6/6/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
7. Žádost o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů
07/03/2013
Zasedání konané dne 15. 3. 2013 jako řádné číslo usnesení 6/7/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
8. Návrh na pronájem uvolněného bytu
07/03/2013
Zasedání konané dne 15. 3. 2013 jako řádné číslo usnesení 6/8/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
9. Žádost o zpřístupnění bytu a rozšíření předmětu nájmu stávající Nájemní smlouvy
07/03/2013
Zasedání konané dne 15. 3. 2013 jako řádné číslo usnesení 6/9/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
10. Odpis pohledávek za nájemci bytů
07/03/2013
Zasedání konané dne 15. 3. 2013 jako řádné číslo usnesení 6/10/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
11. Žádosti o uzavření splátkových dohod a žádosti o prominutí poplatků z prodlení u nájemců bytů
07/03/2013
Zasedání konané dne 15. 3. 2013 jako řádné číslo usnesení 6/11/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě