1. Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy

11/12/2013
Zasedání konané dne 28. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 27/1/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

12. Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy

11/12/2013
Zasedání konané dne 28. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 27/12/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

2. Žádost o pronájem jiného obecního bytu

11/12/2013
Zasedání konané dne 28. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 27/2/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

13. Termíny zasedání bytové komise RMČ na I. pololetí 2014

11/12/2013
Zasedání konané dne 28. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 27/13/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

3. Žádost o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů

11/12/2013
Zasedání konané dne 28. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 27/3/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

4. Návrh na pronájem dvou uvolněných bytů

11/12/2013
Zasedání konané dne 28. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 27/4/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

5. Žádosti o rozšíření nájemní smlouvy

11/12/2013
Zasedání konané dne 28. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 27/5/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

6. Žádost o uzavření nové nájemní smlouvy k bytu

11/12/2013
Zasedání konané dne 28. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 27/6/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

7. Odpis pohledávky za nájemkyní přístřeší / dožalování

11/12/2013
Zasedání konané dne 28. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 27/7/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

8. Odpis pohledávky za nájemcem bytu / dožalování

11/12/2013
Zasedání konané dne 28. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 27/8/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

9. Žádosti o uzavření splátkového dohody a žádosti o prominutí poplatku z prodlení

11/12/2013
Zasedání konané dne 28. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 27/9/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

10. Odpis pohledávek u nájemců bytů do 100 tis. Kč

11/12/2013
Zasedání konané dne 28. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 27/10/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

11. Odpis pohledávek u nájemce bytu nad 100 tis. Kč

11/12/2013
Zasedání konané dne 28. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 27/11/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě