1. Žádost o vrácení části plateb za služby spojené s užíváním bytu
24/10/2013
Zasedání konané dne 17. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 24/1/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
1. Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy
24/10/2013
Zasedání konané dne 17. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 24/1/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
2. Žádost o přechod nájmu bytu
24/10/2013
Zasedání konané dne 17. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 24/2/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
3. Žádost o rozšíření nájemní smlouvy
24/10/2013
Zasedání konané dne 17. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 24/3/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
4. Žádosti o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu
24/10/2013
Zasedání konané dne 17. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 24/4/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
5. Žádost o stanovisko
24/10/2013
Zasedání konané dne 17. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 24/5/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
6. Odpis pohledávek u nájemců bytů do 100 tis. Kč
24/10/2013
Zasedání konané dne 17. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 24/6/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
7. Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč
24/10/2013
Zasedání konané dne 17. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 24/7/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
8. Žádost o uzavření splátkového dohody a žádost o prominutí poplatku z prodlení
24/10/2013
Zasedání konané dne 17. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 24/8/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
9. Žádost o prominutí poplatku z prodlení
24/10/2013
Zasedání konané dne 17. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 24/9/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
10. Návrh “Zásad bytové politiky MČ Praha 5”
24/10/2013
Zasedání konané dne 17. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 24/10/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě