1. Žádosti o uzavření splátkového dohody a žádosti o prominutí poplatku z prodlení
27/09/2013
Zasedání konané dne 19. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 21/1/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
2. Žádosti o prominutí poplatku z prodlení
27/09/2013
Zasedání konané dne 19. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 21/2/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
3. Návrh na pronájem dvou uvolněných bytů
27/09/2013
Zasedání konané dne 19. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 21/3/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
4. Žádosti o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu
27/09/2013
Zasedání konané dne 19. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 21/4/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
5. Žádosti o rozšíření nájemní smlouvy a změnu jména nájemce na nájemní smlouvě
27/09/2013
Zasedání konané dne 19. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 21/5/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
6. Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy
27/09/2013
Zasedání konané dne 19. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 21/6/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
7. Žádost o zrušení Dohody o skončení nájmu bytu
27/09/2013
Zasedání konané dne 19. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 21/7/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
8. Žádost o souhlas s umístěním sídla společnosti v bytě
27/09/2013
Zasedání konané dne 19. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 21/8/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě