1. Žádost o uzavření splátkové dohody
03/07/2013
Zasedání konané dne 27. 6. 2013 jako řádné číslo usnesení 13/1/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
12. Návrh termínu zasedání bytové komise RMČ na II. pololetí
03/07/2013
Zasedání konané dne 27. 6. 2013 jako řádné číslo usnesení 13/12/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
2. Žádost o prominutí poplatku z prodlení
03/07/2013
Zasedání konané dne 27. 6. 2013 jako řádné číslo usnesení 13/2/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
3. Odpis pohledávek za nájemci bytů (do 100 tis. Kč) č. 1
03/07/2013
Zasedání konané dne 27. 6. 2013 jako řádné číslo usnesení 13/3/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
4. Odpis pohledávek za nájemci bytů (do 100 tis. Kč) č. 2
03/07/2013
Zasedání konané dne 27. 6. 2013 jako řádné číslo usnesení 13/4/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
5. Návrh na uzavření osmi nájemních smluv
03/07/2013
Zasedání konané dne 27. 6. 2013 jako řádné číslo usnesení 13/5/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
6. Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy
03/07/2013
Zasedání konané dne 27. 6. 2013 jako řádné číslo usnesení 13/6/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
7. Žádosti o slevu z nájmu bytu
03/07/2013
Zasedání konané dne 27. 6. 2013 jako řádné číslo usnesení 13/7/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
8. Žádosti o přechod nájmu bytu
03/07/2013
Zasedání konané dne 27. 6. 2013 jako řádné číslo usnesení 13/8/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
9. Žádosti o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů
03/07/2013
Zasedání konané dne 27. 6. 2013 jako řádné číslo usnesení 13/9/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
10. Žádost o souhlas s podnájmem bytu
03/07/2013
Zasedání konané dne 27. 6. 2013 jako řádné číslo usnesení 13/10/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
11. Návrhy na podání výpovědi z nájmu bytu a žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu
03/07/2013
Zasedání konané dne 27. 6. 2013 jako řádné číslo usnesení 13/11/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě