1. Odpis pohledávky za nájemci bytu 1
20/06/2013
Zasedání konané dne 23. 5. 2013 jako řádné číslo usnesení 11/1/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
9. Žádosti o přechod nájmu bytu
20/06/2013
Zasedání konané dne 23. 5. 2013 jako řádné číslo usnesení 11/9/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
2. Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu
20/06/2013
Zasedání konané dne 23. 5. 2013 jako řádné číslo usnesení 11/2/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
10. Žádost o uzavření splátkové dohody s nájemcem bytu
20/06/2013
Zasedání konané dne 23. 5. 2013 jako řádné číslo usnesení 11/10/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
3. Žádost o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů
20/06/2013
Zasedání konané dne 23. 5. 2013 jako řádné číslo usnesení 11/3/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
11. Žádosti o uzavření splátkového dohody a žádosti o prominutí poplatku z prodlení
20/06/2013
Zasedání konané dne 23. 5. 2013 jako řádné číslo usnesení 11/11/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
1. Žádosti o uzavření nové nájemní smlouvy
20/06/2013
Zasedání konané dne 23. 5. 2013 jako řádné číslo usnesení 11/1/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
12. Žádost o prominuti poplatků z prodlení
20/06/2013
Zasedání konané dne 23. 5. 2013 jako řádné číslo usnesení 11/12/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
2. Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy
20/06/2013
Zasedání konané dne 23. 5. 2013 jako řádné číslo usnesení 11/2/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
13. Žádosti o pronájem bytu
20/06/2013
Zasedání konané dne 23. 5. 2013 jako řádné číslo usnesení 11/13/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
3. Žádost o výměnu stávajícího bytu za jiný byt
20/06/2013
Zasedání konané dne 23. 5. 2013 jako řádné číslo usnesení 11/3/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
4. Žádost o slevu z nájmu bytu
20/06/2013
Zasedání konané dne 23. 5. 2013 jako řádné číslo usnesení 11/4/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
5. Žádost o souhlas s podnájmem bytu
20/06/2013
Zasedání konané dne 23. 5. 2013 jako řádné číslo usnesení 11/5/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
6. Návrhy na podání výpovědí z nájmu bytu
20/06/2013
Zasedání konané dne 23. 5. 2013 jako řádné číslo usnesení 11/6/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
7. Návrh na pronájem uvolněného bytu
20/06/2013
Zasedání konané dne 23. 5. 2013 jako řádné číslo usnesení 11/7/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
8. Žádosti o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící
20/06/2013
Zasedání konané dne 23. 5. 2013 jako řádné číslo usnesení 11/8/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě