1. Návrh programu 6. zasedání Komise bytové
23/04/2018
Zasedání konané dne 5. 4. 2018 jako řádné číslo usnesení 6/1/2018 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
2. Volba ověřovatele zápisu 6. zasedání Komise bytové
23/04/2018
Zasedání konané dne 5. 4. 2018 jako řádné číslo usnesení 6/2/2018 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
3. Schválení zápisu ze 4. zasedání Komise bytové
23/04/2018
Zasedání konané dne 5. 4. 2018 jako řádné číslo usnesení 6/3/2018 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
4. Návrh na využití volného bytu
23/04/2018
Zasedání konané dne 5. 4. 2018 jako řádné číslo usnesení 6/4/2018 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
5. Návrh na uzavření dohody o skončení nájmu bytu a návrh na uzavření nové smlouvy o nájmu bytu
23/04/2018
Zasedání konané dne 5. 4. 2018 jako řádné číslo usnesení 6/5/2018 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
6. Žádost o zřízení společného nájmu k bytu
23/04/2018
Zasedání konané dne 5. 4. 2018 jako řádné číslo usnesení 6/6/2018 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
7. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
23/04/2018
Zasedání konané dne 5. 4. 2018 jako řádné číslo usnesení 6/7/2018 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
6. Různé
10/04/2018
Zasedání konané dne 22. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 5/6/2018 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
1. Návrh programu 5. zasedání Komise bytové
10/04/2018
Zasedání konané dne 22. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 5/1/2018 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
2. Volba ověřovatele zápisu 5. zasedání Komise bytové
10/04/2018
Zasedání konané dne 22. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 5/2/2018 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
3. Schválení zápisu ze 4. zasedání Komise bytové
10/04/2018
Zasedání konané dne 22. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 5/3/2018 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
5. Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč
10/04/2018
Zasedání konané dne 22. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 5/5/2018 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
1. Návrh programu 4. zasedání Komise bytové
12/03/2018
Zasedání konané dne 8. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 4/1/2018 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
2. Volba ověřovatele zápisu 4. zasedání Komise bytové
12/03/2018
Zasedání konané dne 8. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 4/2/2018 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
3. Schválení zápisu z 3. zasedání Komise bytové
12/03/2018
Zasedání konané dne 8. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 4/3/2018 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
4. Žádost o uzavření splátkové dohody a žádost o prominutí příslušenství
12/03/2018
Zasedání konané dne 8. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 4/4/2018 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
4. Žádost o zřízení společného nájmu k bytu
12/03/2018
Zasedání konané dne 8. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 4/4/2018 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
5. Návrh na podání výpovědí z nájmu bytu dle ust. § 2291 zák. 89/2012 Sb.
12/03/2018
Zasedání konané dne 8. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 4/5/2018 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
6. Návrh na uzavření Dohody o skončení nájmu bytu
12/03/2018
Zasedání konané dne 8. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 4/6/2018 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
2. Volba ověřovatele zápisu z 3. zasedání Komise bytové
09/02/2018
Zasedání konané dne 8. 2. 2018 jako řádné číslo usnesení 3/2/2018 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě