8. Žádost o pronájem bytu – preferovaná profese

09/06/2017
Zasedání konané dne 8. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 9/8/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

9. Žádost o odpuštění nájemného

09/06/2017
Zasedání konané dne 8. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 9/9/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

10. Návrh na využití volných opravených bytů

09/06/2017
Zasedání konané dne 8. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 9/10/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

11. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

09/06/2017
Zasedání konané dne 8. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 9/11/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

1. Návrh programu 9. zasedání Komise bytové

09/06/2017
Zasedání konané dne 8. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 9/1/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

12. Žádost o změnu jména nájemce

09/06/2017
Zasedání konané dne 8. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 9/12/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

2. Volba ověřovatele zápisu z 9. zasedání Komise bytové

09/06/2017
Zasedání konané dne 8. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 9/2/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

13. NA STŮL – Návrh na uzavření dohody o skončení nájmu bytu a návrh na  uzavření nové smlouvy o nájmu bytu

09/06/2017
Zasedání konané dne 8. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 9/13/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

3. Schválení zápisu ze 7. zasedání Komise bytové

09/06/2017
Zasedání konané dne 8. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 9/3/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

14. Různé

09/06/2017
Zasedání konané dne 8. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 9/14/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

4. Odpis pohledávek nájemců bytů do 100 tis. Kč

09/06/2017
Zasedání konané dne 8. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 9/4/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

5. Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč

09/06/2017
Zasedání konané dne 8. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 9/5/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

3. Schválení zápisu z 6. zasedání Komise bytové

12/05/2017
Zasedání konané dne 11. 5. 2017 jako řádné číslo usnesení 7/3/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva Schválení...

4. Žádost o změnu jména nájemce

12/05/2017
Zasedání konané dne 11. 5. 2017 jako řádné číslo usnesení 7/4/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

5. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

12/05/2017
Zasedání konané dne 11. 5. 2017 jako řádné číslo usnesení 7/5/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

6. Žádost o zřízení společného nájmu k bytu

12/05/2017
Zasedání konané dne 11. 5. 2017 jako řádné číslo usnesení 7/6/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva Žádost...

7. Návrh na uzavření Dohody o skončení nájmu bytu

12/05/2017
Zasedání konané dne 11. 5. 2017 jako řádné číslo usnesení 7/7/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva Návrh...

8. Žádost o převedení bytu do dispozice CSOP

12/05/2017
Zasedání konané dne 11. 5. 2017 jako řádné číslo usnesení 7/8/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva Žádost...

9. Žádosti o pronájem obecního bytu výměnou za byt stávající

12/05/2017
Zasedání konané dne 11. 5. 2017 jako řádné číslo usnesení 7/9/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva Žádosti...

10. Návrh na podání výpovědi z nájmu bytu dle ust. § 2291 zák. 89/2012 Sb.

12/05/2017
Zasedání konané dne 11. 5. 2017 jako řádné číslo usnesení 7/10/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva Návrh...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě