4. Návrh na využití volných opravených bytů
11/08/2017
Zasedání konané dne 10. 8. 2017 jako řádné číslo usnesení 12/4/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
5. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
11/08/2017
Zasedání konané dne 10. 8. 2017 jako řádné číslo usnesení 12/5/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
6. Žádosti o zřízení společného nájmu k bytu
11/08/2017
Zasedání konané dne 10. 8. 2017 jako řádné číslo usnesení 12/6/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
1. Návrh programu 11. zasedání Komise bytové
24/07/2017
Zasedání konané dne 20. 7. 2017 jako řádné číslo usnesení 11/1/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
2. Volba ověřovatele zápisu z 11. zasedání Komise bytové
24/07/2017
Zasedání konané dne 20. 7. 2017 jako řádné číslo usnesení 11/2/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
3. Schválení zápisu z 10. zasedání Komise bytové
24/07/2017
Zasedání konané dne 20. 7. 2017 jako řádné číslo usnesení 11/3/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
4. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
24/07/2017
Zasedání konané dne 20. 7. 2017 jako řádné číslo usnesení 11/4/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
5. Žádosti o zřízení společného nájmu k bytu
24/07/2017
Zasedání konané dne 20. 7. 2017 jako řádné číslo usnesení 11/5/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
6. Žádost o změnu jména nájemce
24/07/2017
Zasedání konané dne 20. 7. 2017 jako řádné číslo usnesení 11/6/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
7. Různé
24/07/2017
Zasedání konané dne 20. 7. 2017 jako řádné číslo usnesení 11/7/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
4. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
23/06/2017
Zasedání konané dne 22. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 10/4/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
5. Žádost o zřízení společného nájmu k bytu
23/06/2017
Zasedání konané dne 22. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 10/5/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
6. Žádost o přechod nájmu bytu
23/06/2017
Zasedání konané dne 22. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 10/6/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
7. Návrh na podání výpovědi z nájmu bytu dle ustanovení § 2291 zák.č. 89/2012 Sb.
23/06/2017
Zasedání konané dne 22. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 10/7/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
8. Různé
23/06/2017
Zasedání konané dne 22. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 10/8/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
1. Návrh programu 10. zasedání Komise bytové
23/06/2017
Zasedání konané dne 22. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 10/1/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
2. Volba ověřovatele zápisu z 10. zasedání Komise bytové
23/06/2017
Zasedání konané dne 22. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 10/2/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
3. Schválení zápisu z 9. zasedání Komise bytové
23/06/2017
Zasedání konané dne 22. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 10/3/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
6. Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč
09/06/2017
Zasedání konané dne 8. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 9/6/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
7. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
09/06/2017
Zasedání konané dne 8. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 9/7/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě