4. Návrh na využití volných opravených bytů

11/08/2017
Zasedání konané dne 10. 8. 2017 jako řádné číslo usnesení 12/4/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

5. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

11/08/2017
Zasedání konané dne 10. 8. 2017 jako řádné číslo usnesení 12/5/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

6. Žádosti o zřízení společného nájmu k bytu

11/08/2017
Zasedání konané dne 10. 8. 2017 jako řádné číslo usnesení 12/6/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

1. Návrh programu 11. zasedání Komise bytové

24/07/2017
Zasedání konané dne 20. 7. 2017 jako řádné číslo usnesení 11/1/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

2. Volba ověřovatele zápisu z 11. zasedání Komise bytové

24/07/2017
Zasedání konané dne 20. 7. 2017 jako řádné číslo usnesení 11/2/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

3. Schválení zápisu z 10. zasedání Komise bytové

24/07/2017
Zasedání konané dne 20. 7. 2017 jako řádné číslo usnesení 11/3/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

4. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

24/07/2017
Zasedání konané dne 20. 7. 2017 jako řádné číslo usnesení 11/4/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

5. Žádosti o zřízení společného nájmu k bytu

24/07/2017
Zasedání konané dne 20. 7. 2017 jako řádné číslo usnesení 11/5/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

6. Žádost o změnu jména nájemce

24/07/2017
Zasedání konané dne 20. 7. 2017 jako řádné číslo usnesení 11/6/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

7. Různé

24/07/2017
Zasedání konané dne 20. 7. 2017 jako řádné číslo usnesení 11/7/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

4. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

23/06/2017
Zasedání konané dne 22. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 10/4/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

5. Žádost o zřízení společného nájmu k bytu

23/06/2017
Zasedání konané dne 22. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 10/5/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

6. Žádost o přechod nájmu bytu

23/06/2017
Zasedání konané dne 22. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 10/6/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

7. Návrh na podání výpovědi z nájmu bytu dle ustanovení § 2291 zák.č. 89/2012 Sb.

23/06/2017
Zasedání konané dne 22. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 10/7/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

8. Různé

23/06/2017
Zasedání konané dne 22. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 10/8/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

1. Návrh programu 10. zasedání Komise bytové

23/06/2017
Zasedání konané dne 22. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 10/1/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

2. Volba ověřovatele zápisu z 10. zasedání Komise bytové

23/06/2017
Zasedání konané dne 22. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 10/2/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

3. Schválení zápisu z 9. zasedání Komise bytové

23/06/2017
Zasedání konané dne 22. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 10/3/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

6. Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč

09/06/2017
Zasedání konané dne 8. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 9/6/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

7. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

09/06/2017
Zasedání konané dne 8. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 9/7/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě