7. Různé

24/10/2017
Zasedání konané dne 19. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 15/7/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

1. Návrh programu 14. zasedání Komise bytové

22/09/2017
Zasedání konané dne 21. 9. 2017 jako řádné číslo usnesení 14/1/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

2. Volba ověřovatele zápisu z 14. zasedání Komise bytové

22/09/2017
Zasedání konané dne 21. 9. 2017 jako řádné číslo usnesení 14/2/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

3. Schválení zápisu z 13. zasedání Komise bytové

22/09/2017
Zasedání konané dne 21. 9. 2017 jako řádné číslo usnesení 14/3/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

4. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

22/09/2017
Zasedání konané dne 21. 9. 2017 jako řádné číslo usnesení 14/4/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

5. Žádosti o zřízení společného nájmu k bytu

22/09/2017
Zasedání konané dne 21. 9. 2017 jako řádné číslo usnesení 14/5/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

6. Různé

22/09/2017
Zasedání konané dne 21. 9. 2017 jako řádné číslo usnesení 14/6/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

4. Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč

11/09/2017
Zasedání konané dne 7. 9. 2017 jako řádné číslo usnesení 13/4/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

5. Návrh na uzavření Dohody o skončení nájmu bytu

11/09/2017
Zasedání konané dne 7. 9. 2017 jako řádné číslo usnesení 13/5/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

6. Žádost o přechod nájmu bytu

11/09/2017
Zasedání konané dne 7. 9. 2017 jako řádné číslo usnesení 13/6/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

7. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

11/09/2017
Zasedání konané dne 7. 9. 2017 jako řádné číslo usnesení 13/7/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

8. Různé

11/09/2017
Zasedání konané dne 7. 9. 2017 jako řádné číslo usnesení 13/8/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

1. Návrh na ukončení poskytování slevy z nájmu dle Zásad bytové politiky MČ Praha 5

11/09/2017
Zasedání konané dne 7. 9. 2017 jako řádné číslo usnesení 13/1/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

1. Návrh programu 13. zasedání Komise bytové

11/09/2017
Zasedání konané dne 7. 9. 2017 jako řádné číslo usnesení 13/1/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

2. Volba ověřovatele zápisu z 13. zasedání Komise bytové

11/09/2017
Zasedání konané dne 7. 9. 2017 jako řádné číslo usnesení 13/2/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

3. Schválení zápisu z 12. zasedání Komise bytové

11/09/2017
Zasedání konané dne 7. 9. 2017 jako řádné číslo usnesení 13/3/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

7. Žádost o změnu jména nájemce

11/08/2017
Zasedání konané dne 10. 8. 2017 jako řádné číslo usnesení 12/7/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

1. Návrh programu 12. zasedání Komise bytové

11/08/2017
Zasedání konané dne 10. 8. 2017 jako řádné číslo usnesení 12/1/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

2. Volba ověřovatele zápisu z 12. zasedání Komise bytové

11/08/2017
Zasedání konané dne 10. 8. 2017 jako řádné číslo usnesení 12/2/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

3. Schválení zápisu z 11. zasedání Komise bytové

11/08/2017
Zasedání konané dne 10. 8. 2017 jako řádné číslo usnesení 12/3/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě