4. Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč
21/11/2017
Zasedání konané dne 16. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 21/4/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
5. Žádost o odpuštění pohledávky nájemci bytu do 100 tis. Kč
21/11/2017
Zasedání konané dne 16. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 21/5/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
6. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
21/11/2017
Zasedání konané dne 16. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 21/6/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
7. Návrh na využití volných bytů
21/11/2017
Zasedání konané dne 16. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 21/7/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
1. Návrh programu 17. zasedání Komise bytové
21/11/2017
Zasedání konané dne 16. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 21/1/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
6. Žádost o zřízení společného nájmu k bytu
07/11/2017
Zasedání konané dne 2. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 16/6/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
7. Návrh na uzavření Dohody o skončení nájmu bytu
07/11/2017
Zasedání konané dne 2. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 16/7/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
8. Návrh na podání výpovědi z nájmu bytu dle ust. § 2291 zák. 89/2012 Sb.
07/11/2017
Zasedání konané dne 2. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 16/8/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
9. Různé
07/11/2017
Zasedání konané dne 2. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 16/9/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
1. Návrh programu 16. zasedání Komise bytové
07/11/2017
Zasedání konané dne 2. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 16/1/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
2. Volba ověřovatele zápisu z 16. zasedání Komise bytové
07/11/2017
Zasedání konané dne 2. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 16/2/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
3. Schválení zápisu z 15. zasedání Komise bytové
07/11/2017
Zasedání konané dne 2. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 16/3/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
4. Odpis pohledávek nájemců bytů do 100 tis. Kč
07/11/2017
Zasedání konané dne 2. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 16/4/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
5. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
07/11/2017
Zasedání konané dne 2. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 16/5/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
1. Návrh programu 15. zasedání Komise bytové
24/10/2017
Zasedání konané dne 19. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 15/1/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
2. Volba ověřovatele zápisu z 15. zasedání Komise bytové
24/10/2017
Zasedání konané dne 19. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 15/2/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
3. Schválení zápisu ze 14. zasedání Komise bytové
24/10/2017
Zasedání konané dne 19. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 15/3/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
4. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
24/10/2017
Zasedání konané dne 19. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 15/4/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
5. Návrh na uzavření Dohody o skončení nájmu bytu a odpuštění úhrady nájemného za dobu užívání bytu
24/10/2017
Zasedání konané dne 19. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 15/5/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...
6. Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu bytu, uzavření splátkové dohody a žádost o prominutí příslušenství
24/10/2017
Zasedání konané dne 19. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 15/6/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě