2. Volba ověřovatele zápisu z 3. zasedání Komise bytové

09/02/2018
Zasedání konané dne 8. 2. 2018 jako řádné číslo usnesení 3/2/2018 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

3. Schválení zápisu z 2. zasedání Komise bytové

09/02/2018
Zasedání konané dne 8. 2. 2018 jako řádné číslo usnesení 3/3/2018 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

4. Žádosti o zřízení společného nájmu k bytu

09/02/2018
Zasedání konané dne 8. 2. 2018 jako řádné číslo usnesení 3/4/2018 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

5. Žádost o změnu jména

30/01/2018
Zasedání konané dne 25. 1. 2018 jako řádné číslo usnesení 2/5/2018 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

6. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

30/01/2018
Zasedání konané dne 25. 1. 2018 jako řádné číslo usnesení 2/6/2018 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

7. Návrh na podání 3 výpovědí z nájmu bytu dle ust. § 2291 zák. 89/2012 Sb.

30/01/2018
Zasedání konané dne 25. 1. 2018 jako řádné číslo usnesení 2/7/2018 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

8. Různé

30/01/2018
Zasedání konané dne 25. 1. 2018 jako řádné číslo usnesení 2/8/2018 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

1. Žádost o prominutí části nájemného

30/01/2018
Zasedání konané dne 25. 1. 2018 jako řádné číslo usnesení 2/1/2018 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

1. Návrh programu 2. zasedání Komise bytové

30/01/2018
Zasedání konané dne 25. 1. 2018 jako řádné číslo usnesení 2/1/2018 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

2. Volba ověřovatele zápisu z 2. zasedání Komise bytové

30/01/2018
Zasedání konané dne 25. 1. 2018 jako řádné číslo usnesení 2/2/2018 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

3. Schválení zápisu z 1. zasedání Komise bytové

30/01/2018
Zasedání konané dne 25. 1. 2018 jako řádné číslo usnesení 2/3/2018 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

8. Návrh na uzavření dohody o skončení nájmu bytu a návrh na uzavření nové smlouvy o nájmu bytu

17/01/2018
Zasedání konané dne 11. 1. 2018 jako řádné číslo usnesení 1/8/2018 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

9. Návrh na uzavření Dodatku k Dohodě o užívání bytu na základě přechodu nájmu bytu na dědice po zemřelé nájemkyni

17/01/2018
Zasedání konané dne 11. 1. 2018 jako řádné číslo usnesení 1/9/2018 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

10. Různé

17/01/2018
Zasedání konané dne 11. 1. 2018 jako řádné číslo usnesení 1/10/2018 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

1. Návrh programu 1. zasedání Komise bytové

17/01/2018
Zasedání konané dne 11. 1. 2018 jako řádné číslo usnesení 1/1/2018 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

2. Volba ověřovatele zápisu z 1. zasedání Komise bytové

17/01/2018
Zasedání konané dne 11. 1. 2018 jako řádné číslo usnesení 1/2/2018 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

3. Schválení zápisu z 19. zasedání Komise bytové

17/01/2018
Zasedání konané dne 11. 1. 2018 jako řádné číslo usnesení 1/3/2018 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

4. Žádosti o zřízení společného nájmu k bytu

17/01/2018
Zasedání konané dne 11. 1. 2018 jako řádné číslo usnesení 1/4/2018 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

5. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

17/01/2018
Zasedání konané dne 11. 1. 2018 jako řádné číslo usnesení 1/5/2018 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

6. Návrh na využití volného opraveného bytu

17/01/2018
Zasedání konané dne 11. 1. 2018 jako řádné číslo usnesení 1/6/2018 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě