Program 12. zasedání Komise bytové 2017

13/02/2018
Pro otevření klikněte na přílohu…

Program 11. zasedání Komise bytové 2017

13/02/2018
Pro otevření klikněte na přílohu…

Program 10. zasedání Komise bytové 2017

13/02/2018
Pro otevření klikněte na přílohu…

Program 9. zasedání Komise bytové 2017

13/02/2018
Pro otevření klikněte na přílohu…

Program 8. zasedání Komise bytové 2017

13/02/2018
Pro otevření klikněte na přílohu…

Program 7. zasedání Komise bytové 2017

13/02/2018
Pro otevření klikněte na přílohu…

Program 6. zasedání Komise bytové 2017

13/02/2018
Pro otevření klikněte na přílohu…

Program 5. zasedání Komise bytové 2017

13/02/2018
Pro otevření klikněte na přílohu…

Program 4. zasedání Komise bytové 2017

13/02/2018
Pro otevření klikněte na přílohu…

Program 3. zasedání Komise bytové 2017

13/02/2018
Pro otevření klikněte na přílohu…

Program 2. zasedání Komise bytové 2017

13/02/2018
Pro otevření klikněte na přílohu…

Program 1. zasedání Komise bytové 2017

13/02/2018
Pro otevření klikněte na přílohu…

5. Návrh na podání 2 výpovědí z nájmu bytu dle ust. § 2291 zák. 89/2012 Sb.

09/02/2018
Zasedání konané dne 8. 2. 2018 jako řádné číslo usnesení 3/5/2018 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

6. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

09/02/2018
Zasedání konané dne 8. 2. 2018 jako řádné číslo usnesení 3/6/2018 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

7. Žádost o poskytnutí slevy z nájemného

09/02/2018
Zasedání konané dne 8. 2. 2018 jako řádné číslo usnesení 3/7/2018 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

8. Návrh na využití volných opravených bytů

09/02/2018
Zasedání konané dne 8. 2. 2018 jako řádné číslo usnesení 3/8/2018 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

9. Návrh na uzavření Dodatku k Dohodě o užívání bytu na základě přechodu nájmu bytu na dědice po zemřelé nájemkyni

09/02/2018
Zasedání konané dne 8. 2. 2018 jako řádné číslo usnesení 3/9/2018 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

10. Různé

09/02/2018
Zasedání konané dne 8. 2. 2018 jako řádné číslo usnesení 3/10/2018 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

1. Žádost o změnu jména

09/02/2018
Zasedání konané dne 8. 2. 2018 jako řádné číslo usnesení 3/1/2018 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

1. Návrh programu 3. zasedání Komise bytové

09/02/2018
Zasedání konané dne 8. 2. 2018 jako řádné číslo usnesení 3/1/2018 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě