8. Žádost o pronájem obecního bytu

02/10/2015
Zasedání konané dne 24. 9. 2015 jako řádné číslo usnesení 15/8/2015 Předkladatel: Uchytilová Erika, Ing., členka zastupitelstva...

9. Žádost o rozšíření smlouvy o nájmu bytu

02/10/2015
Zasedání konané dne 24. 9. 2015 jako řádné číslo usnesení 15/9/2015 Předkladatel: Uchytilová Erika, Ing., členka zastupitelstva...

10. Odpis pohledávek nájemců bytů do 100 tis. Kč

02/10/2015
Zasedání konané dne 24. 9. 2015 jako řádné číslo usnesení 15/10/2015 Předkladatel: Richter Pavel, Ing., radní MČ...

1. Schválení programu 14. zasedání bytové komise RMČ Praha 5

04/09/2015
Zasedání konané dne 25. 8. 2015 jako řádné číslo usnesení 14/1/2015 Předkladatel: Uchytilová Erika, Ing., členka zastupitelstva...

2. Volba ověřovatele zápisu z 14. zasedání bytové komise RMČ Praha 5

04/09/2015
Zasedání konané dne 25. 8. 2015 jako řádné číslo usnesení 14/2/2015 Předkladatel: Uchytilová Erika, Ing., členka zastupitelstva...

3. Schválení zápisu z 13. zasedání bytové komise RMČ Praha 5 konaného dne 4. 8. 2015

04/09/2015
Zasedání konané dne 25. 8. 2015 jako řádné číslo usnesení 14/3/2015 Předkladatel: Uchytilová Erika, Ing., členka zastupitelstva...

4. Žádost o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů

04/09/2015
Zasedání konané dne 25. 8. 2015 jako řádné číslo usnesení 14/4/2015 Předkladatel: Uchytilová Erika, Ing., členka zastupitelstva...

5. Žádost o prodloužení a zároveň rozšíření smlouvy o nájmu bytu

04/09/2015
Zasedání konané dne 25. 8. 2015 jako řádné číslo usnesení 14/5/2015 Předkladatel: Uchytilová Erika, Ing., členka zastupitelstva...

6. Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

04/09/2015
Zasedání konané dne 25. 8. 2015 jako řádné číslo usnesení 14/6/2015 Předkladatel: Uchytilová Erika, Ing., členka zastupitelstva...

4. Žádost o uzavření splátkové dohody

30/07/2015
Zasedání konané dne 4. 8. 2015 jako řádné číslo usnesení 13/4/2015 Předkladatel: Richter Pavel, Ing., radní MČ...

5. Odpis pohledávek nájemců bytů do 100 tis. Kč

30/07/2015
Zasedání konané dne 4. 8. 2015 jako řádné číslo usnesení 13/5/2015 Předkladatel: Richter Pavel, Ing., radní MČ...

6. Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč

30/07/2015
Zasedání konané dne 4. 8. 2015 jako řádné číslo usnesení 13/6/2015 Předkladatel: Richter Pavel, Ing., radní MČ...

7. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

30/07/2015
Zasedání konané dne 4. 8. 2015 jako řádné číslo usnesení 13/7/2015 Předkladatel: Uchytilová Erika, Ing., členka zastupitelstva...

8. Žádost o slevu z nájmu bytu

30/07/2015
Zasedání konané dne 4. 8. 2015 jako řádné číslo usnesení 13/8/2015 Předkladatel: Uchytilová Erika, Ing., členka zastupitelstva...

9. Organizační záležitost

30/07/2015
Zasedání konané dne 4. 8. 2015 jako řádné číslo usnesení 13/9/2015 Předkladatel: Uchytilová Erika, Ing., členka zastupitelstva...

1. Schválení programu 13. zasedání bytové komise RMČ Praha 5

30/07/2015
Zasedání konané dne 4. 8. 2015 jako řádné číslo usnesení 13/1/2015 Předkladatel: Uchytilová Erika, Ing., členka zastupitelstva...

2. Volba ověřovatele zápisu z 13. zasedání bytové komise RMČ Praha 5

30/07/2015
Zasedání konané dne 4. 8. 2015 jako řádné číslo usnesení 13/2/2015 Předkladatel: Uchytilová Erika, Ing., členka zastupitelstva...

3. Schválení zápisu z 12. zasedání bytové komise RMČ Praha 5 konaného dne 14. 7. 2015

30/07/2015
Zasedání konané dne 4. 8. 2015 jako řádné číslo usnesení 13/3/2015 Předkladatel: Uchytilová Erika, Ing., členka zastupitelstva...

6. Žádosti o rozšíření smlouvy o nájmu bytu o ostatní spolubydlící

10/07/2015
Zasedání konané dne 14. 7. 2015 jako řádné číslo usnesení 12/6/2015 Předkladatel: Uchytilová Erika, Ing., členka zastupitelstva...

7. Žádost o sloučení dvou bytových jednotek

10/07/2015
Zasedání konané dne 14. 7. 2015 jako řádné číslo usnesení 12/7/2015 Předkladatel: Uchytilová Erika, Ing., členka zastupitelstva...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě