7. Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč II.

26/01/2016
Zasedání konané dne 28. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/7/2016 Předkladatel: Richter Pavel, Ing., radní MČ...

8. Žádost o změnu jména nájemce a žádost o rozšíření smlouvy o nájmu bytu

26/01/2016
Zasedání konané dne 28. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/8/2016 Předkladatel: Pokorná Martina, Mgr., předsedkyně Komise...

9. Žádost o prodloužení termínu k vystěhování z bytu

26/01/2016
Zasedání konané dne 28. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/9/2016 Předkladatel: Pokorná Martina, Mgr., předsedkyně Komise...

1. Schválení programu 20. zasedání bytové komise RMČ Praha 5

20/11/2015
Zasedání konané dne 26. 11. 2015 jako řádné číslo usnesení 20/1/2015 Předkladatel: Uchytilová Erika, Ing., členka zastupitelstva...

2. Volba ověřovatele zápisu z 20. zasedání bytové komise RMČ Praha 5

20/11/2015
Zasedání konané dne 26. 11. 2015 jako řádné číslo usnesení 20/2/2015 Předkladatel: Uchytilová Erika, Ing., členka zastupitelstva...

3. Schválení zápisů z 18. a 19. zasedání bytové komise RMČ Praha 5 konaných dne 4. 11. 2015 a 19. 11. 2015

20/11/2015
Zasedání konané dne 26. 11. 2015 jako řádné číslo usnesení 20/3/2015 Předkladatel: Uchytilová Erika, Ing., členka zastupitelstva...

4. Odpis pohledávek nájemců bytů do 100 tis. Kč

20/11/2015
Zasedání konané dne 26. 11. 2015 jako řádné číslo usnesení 20/4/2015 Předkladatel: Richter Pavel, Ing., radní MČ...

5. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu a žádost o rozšíření smlouvy o nájmu bytu

20/11/2015
Zasedání konané dne 26. 11. 2015 jako řádné číslo usnesení 20/5/2015 Předkladatel: Uchytilová Erika, Ing., členka zastupitelstva...

6. Návrh na poskytnutí slev z nájemného

20/11/2015
Zasedání konané dne 26. 11. 2015 jako řádné číslo usnesení 20/6/2015 Předkladatel: Uchytilová Erika, Ing., členka zastupitelstva...

7. Žádost o změnu usnesení RMČ týkajícího se prodloužení smlouvy o nájmu bytu

20/11/2015
Zasedání konané dne 26. 11. 2015 jako řádné číslo usnesení 20/7/2015 Předkladatel: Uchytilová Erika, Ing., členka zastupitelstva...

1. Schválení programu 18. zasedání bytové komise RMČ Praha 5

03/11/2015
Zasedání konané dne 4. 11. 2015 jako řádné číslo usnesení 18/1/2015 Předkladatel: Uchytilová Erika, Ing., členka zastupitelstva...

2. Volba ověřovatele zápisu z 18. zasedání bytové komise RMČ Praha 5

03/11/2015
Zasedání konané dne 4. 11. 2015 jako řádné číslo usnesení 18/2/2015 Předkladatel: Uchytilová Erika, Ing., členka zastupitelstva...

3. Schválení zápisu z 17. zasedání bytové komise RMČ Praha 5 konaného dne 22. 10. 2015

03/11/2015
Zasedání konané dne 4. 11. 2015 jako řádné číslo usnesení 18/3/2015 Předkladatel: Uchytilová Erika, Ing., členka zastupitelstva...

4. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu a žádost o rozšíření smlouvy o nájmu bytu

03/11/2015
Zasedání konané dne 4. 11. 2015 jako řádné číslo usnesení 18/4/2015 Předkladatel: Uchytilová Erika, Ing., členka zastupitelstva...

5. Žádost o prominutí hrazení nájemného

03/11/2015
Zasedání konané dne 4. 11. 2015 jako řádné číslo usnesení 18/5/2015 Předkladatel: Uchytilová Erika, Ing., členka zastupitelstva...

6. Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

03/11/2015
Zasedání konané dne 4. 11. 2015 jako řádné číslo usnesení 18/6/2015 Předkladatel: Uchytilová Erika, Ing., členka zastupitelstva...

5. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

27/10/2015
Zasedání konané dne 22. 10. 2015 jako řádné číslo usnesení 17/5/2015 Předkladatel: Uchytilová Erika, Ing., členka zastupitelstva...

6. Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu

27/10/2015
Zasedání konané dne 22. 10. 2015 jako řádné číslo usnesení 17/6/2015 Předkladatel: Uchytilová Erika, Ing., členka zastupitelstva...

7. Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč

27/10/2015
Zasedání konané dne 22. 10. 2015 jako řádné číslo usnesení 17/7/2015 Předkladatel: Richter Pavel, Ing., radní MČ...

8. Žádost o prominutí příslušenství

27/10/2015
Zasedání konané dne 22. 10. 2015 jako řádné číslo usnesení 17/8/2015 Předkladatel: Richter Pavel, Ing., radní MČ...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě