3. Schválení zápisu z 3. zasedání bytové komise RMČ

22/02/2016
Zasedání konané dne 25. 2. 2016 jako řádné číslo usnesení 4/3/2016 Předkladatel: Pokorná Martina, Mgr., členka zastupitelstva,...

4. Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč

22/02/2016
Zasedání konané dne 25. 2. 2016 jako řádné číslo usnesení 4/4/2016 Předkladatel: Richter Pavel, Ing., radní MČ...

7. Žádost o rozšíření smlouvy o nájmu bytu

08/02/2016
Zasedání konané dne 11. 2. 2016 jako řádné číslo usnesení 3/7/2016 Předkladatel: Pokorná Martina, Mgr., členka zastupitelstva,...

8. Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

08/02/2016
Zasedání konané dne 11. 2. 2016 jako řádné číslo usnesení 3/8/2016 Předkladatel: Pokorná Martina, Mgr., členka zastupitelstva,...

1. Schválení programu 3. zasedání bytové komise RMČ

08/02/2016
Zasedání konané dne 11. 2. 2016 jako řádné číslo usnesení 3/1/2016 Předkladatel: Pokorná Martina, Mgr., členka zastupitelstva,...

2. Volba ověřovatele zápisu z 3. zasedání bytové komise RMČ

08/02/2016
Zasedání konané dne 11. 2. 2016 jako řádné číslo usnesení 3/2/2016 Předkladatel: Pokorná Martina, Mgr., členka zastupitelstva,...

3. Schválení zápisu z 2. zasedání bytové komise RMČ konaného dne 28. 1. 2016

08/02/2016
Zasedání konané dne 11. 2. 2016 jako řádné číslo usnesení 3/3/2016 Předkladatel: Pokorná Martina, Mgr., členka zastupitelstva,...

4. Zpráva o činnosti bytové komise Rady MČ Praha 5

08/02/2016
Zasedání konané dne 11. 2. 2016 jako řádné číslo usnesení 3/4/2016 Předkladatel: Pokorná Martina, Mgr., členka zastupitelstva,...

5. Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč

08/02/2016
Zasedání konané dne 11. 2. 2016 jako řádné číslo usnesení 3/5/2016 Předkladatel: Richter Pavel, Ing., radní MČ...

6. Žádosti o změnu jména nájemce na smlouvě o nájmu bytu

08/02/2016
Zasedání konané dne 11. 2. 2016 jako řádné číslo usnesení 3/6/2016 Předkladatel: Pokorná Martina, Mgr., členka zastupitelstva,...

10. Žádost o změnu platnosti smlouvy o nájmu bytu a žádost o snížení nájemného

26/01/2016
Zasedání konané dne 28. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/10/2016 Předkladatel: Pokorná Martina, Mgr., předsedkyně Komise...

11. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

26/01/2016
Zasedání konané dne 28. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/11/2016 Předkladatel: Pokorná Martina, Mgr., předsedkyně Komise...

1. Schválení programu 2. zasedání bytové komise RMČ

26/01/2016
Zasedání konané dne 28. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/1/2016 Předkladatel: Pokorná Martina, Mgr., předsedkyně Komise...

12. Žádost o odpuštění úhrady za revizní opravy v bytě

26/01/2016
Zasedání konané dne 28. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/12/2016 Předkladatel: Pokorná Martina, Mgr., předsedkyně Komise...

2. Volba ověřovatele zápisu z 2. zasedání bytové komise RMČ

26/01/2016
Zasedání konané dne 28. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/2/2016 Předkladatel: Pokorná Martina, Mgr., předsedkyně Komise...

13. Žádost o ukončení smlouvy o nájmu bytu a o finanční vyrovnání

26/01/2016
Zasedání konané dne 28. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/13/2016 Předkladatel: Pokorná Martina, Mgr., předsedkyně Komise...

3. Schválení zápisu z 1. zasedání bytové komise RMČ konaného dne 14.1.2016

26/01/2016
Zasedání konané dne 28. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/3/2016 Předkladatel: Pokorná Martina, Mgr., předsedkyně Komise...

4. Žádosti o prominutí příslušenství

26/01/2016
Zasedání konané dne 28. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/4/2016 Předkladatel: Richter Pavel, Ing., radní MČ...

5. Žádost o uzavření splátkové dohody a žádost o prominutí příslušenství

26/01/2016
Zasedání konané dne 28. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/5/2016 Předkladatel: Richter Pavel, Ing., radní MČ...

6. Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč I.

26/01/2016
Zasedání konané dne 28. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/6/2016 Předkladatel: Richter Pavel, Ing., radní MČ...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě