3. Návrh programu 8. zasedání bytové komise

19/04/2016
Zasedání konané dne 21. 4. 2016 jako řádné číslo usnesení 8/3/2016 Předkladatel: Pokorná Martina, Mgr., členka zastupitelstva,...

9. Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

19/04/2016
Zasedání konané dne 24. 3. 2016 jako řádné číslo usnesení 6/9/2016 Předkladatel: Pokorná Martina, Mgr., členka zastupitelstva,...

4. Volba ověřovatele zápisu z 8. zasedání bytové komise

19/04/2016
Zasedání konané dne 21. 4. 2016 jako řádné číslo usnesení 8/4/2016 Předkladatel: Pokorná Martina, Mgr., členka zastupitelstva,...

10. Žádost o zřízení společného nájmu bytu

19/04/2016
Zasedání konané dne 24. 3. 2016 jako řádné číslo usnesení 6/10/2016 Předkladatel: Pokorná Martina, Mgr., členka zastupitelstva,...

5. Schválení zápisu ze 7. zasedání bytové komise

19/04/2016
Zasedání konané dne 21. 4. 2016 jako řádné číslo usnesení 8/5/2016 Předkladatel: Pokorná Martina, Mgr., členka zastupitelstva,...

Zpráva o činnosti bytové komise za II. pololetí 2015

14/03/2016
Zpráva přílohou

1. Schválení programu 5.zasedání bytové komise RMČ Praha 5

09/03/2016
Zasedání konané dne 10. 3. 2016 jako řádné číslo usnesení 5/1/2016 Předkladatel: Pokorná Martina, Mgr., členka zastupitelstva,...

2. Volba ověřovatele zápisu z 5.zasedání bytové komise RMČ Praha 5

09/03/2016
Zasedání konané dne 10. 3. 2016 jako řádné číslo usnesení 5/2/2016 Předkladatel: Pokorná Martina, Mgr., členka zastupitelstva,...

3. Schválení zápisu z 4. zasedání bytové komise RMČ Praha 5

09/03/2016
Zasedání konané dne 10. 3. 2016 jako řádné číslo usnesení 5/3/2016 Předkladatel: Pokorná Martina, Mgr., členka zastupitelstva,...

4. Žádost o navrácení úhrady za užívání bytu

09/03/2016
Zasedání konané dne 10. 3. 2016 jako řádné číslo usnesení 5/4/2016 Předkladatel: Pokorná Martina, Mgr., členka zastupitelstva,...

5. Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

09/03/2016
Zasedání konané dne 10. 3. 2016 jako řádné číslo usnesení 5/5/2016 Předkladatel: Pokorná Martina, Mgr., členka zastupitelstva,...

6. Žádosti o pronájem obecního bytu

09/03/2016
Zasedání konané dne 10. 3. 2016 jako řádné číslo usnesení 5/6/2016 Předkladatel: Pokorná Martina, Mgr., členka zastupitelstva,...

7. Žádost o uzavření dohody o skončení nájmu bytu a vrácení nájemného

09/03/2016
Zasedání konané dne 10. 3. 2016 jako řádné číslo usnesení 5/7/2016 Předkladatel: Pokorná Martina, Mgr., členka zastupitelstva,...

1. Žádost o znovuuzavření nájemní smlouvy

09/03/2016
Zasedání konané dne 10. 3. 2016 jako řádné číslo usnesení 5/1/2016 Předkladatel: Pokorná Martina, Mgr., členka zastupitelstva,...

5. Žádost o prominutí poplatku z prodlení

22/02/2016
Zasedání konané dne 25. 2. 2016 jako řádné číslo usnesení 4/5/2016 Předkladatel: Richter Pavel, Ing., radní MČ...

6. Žádosti o uzavření splátkových dohod

22/02/2016
Zasedání konané dne 25. 2. 2016 jako řádné číslo usnesení 4/6/2016 Předkladatel: Richter Pavel, Ing., radní MČ...

7. Žádosti o změnu jména nájemce na smlouvě o nájmu bytu

22/02/2016
Zasedání konané dne 25. 2. 2016 jako řádné číslo usnesení 4/7/2016 Předkladatel: Pokorná Martina, Mgr., členka zastupitelstva,...

8. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

22/02/2016
Zasedání konané dne 25. 2. 2016 jako řádné číslo usnesení 4/8/2016 Předkladatel: Pokorná Martina, Mgr., členka zastupitelstva,...

1. Návrh programu 4. zasedání bytové komise RMČ Praha 5

22/02/2016
Zasedání konané dne 25. 2. 2016 jako řádné číslo usnesení 4/1/2016 Předkladatel: Pokorná Martina, Mgr., členka zastupitelstva,...

2. Volba ověřovatele zápisu ze 4.zasedání bytové komise RMČ

22/02/2016
Zasedání konané dne 25. 2. 2016 jako řádné číslo usnesení 4/2/2016 Předkladatel: Pokorná Martina, Mgr., členka zastupitelstva,...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě