7. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

17/06/2016
Zasedání konané dne 2. 6. 2016 jako řádné číslo usnesení 10/7/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

8. Žádost o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů

17/06/2016
Zasedání konané dne 2. 6. 2016 jako řádné číslo usnesení 10/8/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

9. Žádost o zřízení společného nájmu k bytu

17/06/2016
Zasedání konané dne 2. 6. 2016 jako řádné číslo usnesení 10/9/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

10. Žádost o převedení bytu do správy CSOP

17/06/2016
Zasedání konané dne 2. 6. 2016 jako řádné číslo usnesení 10/10/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

1. Žádost o uzavření splátkové dohody a žádost o prominutí příslušenství

17/06/2016
Zasedání konané dne 2. 6. 2016 jako řádné číslo usnesení 10/1/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

1. Schválení programu 10. zasedání bytové komise RMČ

17/06/2016
Zasedání konané dne 2. 6. 2016 jako řádné číslo usnesení 10/1/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

2. Volba ověřovatele zápisu z 10. zasedání bytové komise RMČ

17/06/2016
Zasedání konané dne 2. 6. 2016 jako řádné číslo usnesení 10/2/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

3. Schválení zápisu z 9. zasedání bytové komise RMČ konaného dne 24.5.2016

17/06/2016
Zasedání konané dne 2. 6. 2016 jako řádné číslo usnesení 10/3/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

4. Žádost o prominutí poplatku z prodlení

17/06/2016
Zasedání konané dne 2. 6. 2016 jako řádné číslo usnesení 10/4/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

5. Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč

17/06/2016
Zasedání konané dne 2. 6. 2016 jako řádné číslo usnesení 10/5/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

1. Schválení programu 6. zasedání bytové komise RMČ

19/04/2016
Zasedání konané dne 24. 3. 2016 jako řádné číslo usnesení 6/1/2016 Předkladatel: Pokorná Martina, Mgr., členka zastupitelstva,...

2. Volba ověřovatele zápisu

19/04/2016
Zasedání konané dne 24. 3. 2016 jako řádné číslo usnesení 6/2/2016 Předkladatel: Pokorná Martina, Mgr., členka zastupitelstva,...

3. Schválení zápisu z 5. zasedání bytové komise

19/04/2016
Zasedání konané dne 24. 3. 2016 jako řádné číslo usnesení 6/3/2016 Předkladatel: Pokorná Martina, Mgr., členka zastupitelstva,...

4. Žádost o uzavření splátkové dohody

19/04/2016
Zasedání konané dne 24. 3. 2016 jako řádné číslo usnesení 6/4/2016 Předkladatel: Richter Pavel, Ing., radní MČ...

5. Žádost o uzavření splátkové dohody

19/04/2016
Zasedání konané dne 24. 3. 2016 jako řádné číslo usnesení 6/5/2016 Předkladatel: Richter Pavel, Ing., radní MČ...

6. Žádost o slevu z nájemného

19/04/2016
Zasedání konané dne 24. 3. 2016 jako řádné číslo usnesení 6/6/2016 Předkladatel: Pokorná Martina, Mgr., členka zastupitelstva,...

1. Odpis pohledávek nájemců bytů do 100 tis. Kč

19/04/2016
Zasedání konané dne 21. 4. 2016 jako řádné číslo usnesení 8/1/2016 Předkladatel: Richter Pavel, Ing., radní MČ...

7. Žádost o přechod nájmu bytu

19/04/2016
Zasedání konané dne 24. 3. 2016 jako řádné číslo usnesení 6/7/2016 Předkladatel: Pokorná Martina, Mgr., členka zastupitelstva,...

2. Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč

19/04/2016
Zasedání konané dne 21. 4. 2016 jako řádné číslo usnesení 8/2/2016 Předkladatel: Richter Pavel, Ing., radní MČ...

8. Žádost o souhlas s umístěním sídla společnosti v bytě

19/04/2016
Zasedání konané dne 24. 3. 2016 jako řádné číslo usnesení 6/8/2016 Předkladatel: Pokorná Martina, Mgr., členka zastupitelstva,...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě