6. Žádosti o zřízení společného nájmu k bytu

16/09/2016
Zasedání konané dne 1. 9. 2016 jako mimořádné číslo usnesení 14/6/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

4. Žádost o uzavření splátkové dohody a žádost o prominutí příslušenství

16/09/2016
Zasedání konané dne 21. 7. 2016 jako řádné číslo usnesení 13/4/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

7. Žádost o změnu nájemce na smlouvě o nájmu bytu

16/09/2016
Zasedání konané dne 1. 9. 2016 jako mimořádné číslo usnesení 14/7/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

5. Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč

16/09/2016
Zasedání konané dne 21. 7. 2016 jako řádné číslo usnesení 13/5/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

8. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

16/09/2016
Zasedání konané dne 1. 9. 2016 jako mimořádné číslo usnesení 14/8/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

6. Žádosti o udělení výjimky ze Zásad pronájmu obecních bytů

16/09/2016
Zasedání konané dne 21. 7. 2016 jako řádné číslo usnesení 13/6/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

9. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

16/09/2016
Zasedání konané dne 1. 9. 2016 jako mimořádné číslo usnesení 14/9/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

7. Řešení bytové otázky nájemců služebních bytů ve školských zařízeních

16/09/2016
Zasedání konané dne 21. 7. 2016 jako řádné číslo usnesení 13/7/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

10. Souhlas s využitím 5 volných bytů k pronájmu vybraným žadatelům o pronájem bytu ze sociálních důvodů a žadatelům seniorům

16/09/2016
Zasedání konané dne 1. 9. 2016 jako mimořádné číslo usnesení 14/10/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

1. Návrh programu 12. zasedání Komise bytové

22/07/2016
Zasedání konané dne 30. 6. 2016 jako řádné číslo usnesení 12/1/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

2. Volba ověřovatele zápisu z 12. zasedání Komise bytové

22/07/2016
Zasedání konané dne 30. 6. 2016 jako řádné číslo usnesení 12/2/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

3. Schválení zápisu z 11. zasedání Komise bytové

22/07/2016
Zasedání konané dne 30. 6. 2016 jako řádné číslo usnesení 12/3/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

3. Schválení zápisu z 10. zasedání Komise bytové

27/06/2016
Zasedání konané dne 16. 6. 2016 jako řádné číslo usnesení 11/3/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

4. Návrh na uzavření 5 smluv o nájmu bytu ze sociálních důvodů

27/06/2016
Zasedání konané dne 16. 6. 2016 jako řádné číslo usnesení 11/4/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

5. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

27/06/2016
Zasedání konané dne 16. 6. 2016 jako řádné číslo usnesení 11/5/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

6. Žádost o zřízení společného nájmu k bytu

27/06/2016
Zasedání konané dne 16. 6. 2016 jako řádné číslo usnesení 11/6/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

7. Termíny zasedání Komise bytové v II. pololetí 2016

27/06/2016
Zasedání konané dne 16. 6. 2016 jako řádné číslo usnesení 11/7/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

1. Návrh programu 11. zasedání Komise bytové

27/06/2016
Zasedání konané dne 16. 6. 2016 jako řádné číslo usnesení 11/1/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

2. Volba ověřovatele zápisu z 11. zasedání Komise bytové

27/06/2016
Zasedání konané dne 16. 6. 2016 jako řádné číslo usnesení 11/2/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

6. Odpis pohledávek nájemců bytů do 100 tis. Kč

17/06/2016
Zasedání konané dne 2. 6. 2016 jako řádné číslo usnesení 10/6/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě