5. Žádost o změnu nájemce na smlouvě o nájmu bytu

04/10/2016
Zasedání konané dne 15. 9. 2016 jako mimořádné číslo usnesení 15/5/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

6. Žádost o převedení bytů do dispozice CSOP

04/10/2016
Zasedání konané dne 15. 9. 2016 jako mimořádné číslo usnesení 15/6/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

7. Žádost o zřízení společného nájmu k bytu

04/10/2016
Zasedání konané dne 15. 9. 2016 jako mimořádné číslo usnesení 15/7/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

8. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

16/09/2016
Zasedání konané dne 21. 7. 2016 jako řádné číslo usnesení 13/8/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

11. Výběr budoucích nájemců bytů pronajatých ze sociálních důvodů/seniorům

16/09/2016
Zasedání konané dne 1. 9. 2016 jako mimořádné číslo usnesení 14/11/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

9. Žádost o přechod nájmu bytu

16/09/2016
Zasedání konané dne 21. 7. 2016 jako řádné číslo usnesení 13/9/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

1. Návrh programu 14. zasedání Komise bytové

16/09/2016
Zasedání konané dne 1. 9. 2016 jako mimořádné číslo usnesení 14/1/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

12. Návrh na podání výpovědi z nájmu bytu

16/09/2016
Zasedání konané dne 1. 9. 2016 jako mimořádné číslo usnesení 14/12/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

10. Žádost o převedení bytu do dispozice Odboru bytů a privatizace

16/09/2016
Zasedání konané dne 21. 7. 2016 jako řádné číslo usnesení 13/10/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

2. Volba ověřovatele zápisu z 14. zasedání Komise bytové

16/09/2016
Zasedání konané dne 1. 9. 2016 jako mimořádné číslo usnesení 14/2/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

13. Různé

16/09/2016
Zasedání konané dne 1. 9. 2016 jako mimořádné číslo usnesení 14/13/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

11. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

16/09/2016
Zasedání konané dne 21. 7. 2016 jako řádné číslo usnesení 13/11/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

3. Schválení zápisu z 13. zasedání Komise bytové konaného dne 21. 7. 2016

16/09/2016
Zasedání konané dne 1. 9. 2016 jako mimořádné číslo usnesení 14/3/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

1. Návrh programu 13. zasedání Komise bytové

16/09/2016
Zasedání konané dne 21. 7. 2016 jako řádné číslo usnesení 13/1/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

12. Návrh na pronájem 2 bytových jednotek Fakultní nemocnici v Motole, k zajištění stabilizace odborných zdravotnických profesí

16/09/2016
Zasedání konané dne 21. 7. 2016 jako řádné číslo usnesení 13/12/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

4. Žádost o odpuštění úhrady nájemného

16/09/2016
Zasedání konané dne 1. 9. 2016 jako mimořádné číslo usnesení 14/4/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

2. Volba ověřovatele zápisu z 13. zasedání Komise bytové

16/09/2016
Zasedání konané dne 21. 7. 2016 jako řádné číslo usnesení 13/2/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

13. Návrh na uzavření dvou smluv o nájmu bytu ze sociálních důvodů

16/09/2016
Zasedání konané dne 21. 7. 2016 jako řádné číslo usnesení 13/13/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

5. Žádost o výměnu stávajícího bytu za jiný obecní byt

16/09/2016
Zasedání konané dne 1. 9. 2016 jako mimořádné číslo usnesení 14/5/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

3. Schválení zápisu z 11. zasedání Komise bytové konaného dne 16. 6. 2016

16/09/2016
Zasedání konané dne 21. 7. 2016 jako řádné číslo usnesení 13/3/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě