8. Žádost o sloučení bytových jednotek

26/10/2016
Zasedání konané dne 20. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 17/8/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

9. Návrhy na uzavření Dohod o skončení nájmu bytu

26/10/2016
Zasedání konané dne 20. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 17/9/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

10. Návrh na podání výpovědi z nájmu bytu dle ust. § 2291 zák. 89/2012 Sb.

26/10/2016
Zasedání konané dne 20. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 17/10/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

11. Žádost správní společnosti CENTRA a.s. o přehodnocení výše smluvní pokuty za porušení povinností vyplývajících ze smluv o správě nemovitého majetku

26/10/2016
Zasedání konané dne 20. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 17/11/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

8. Žádost o změnu nájemce na smlouvě o nájmu bytu

07/10/2016
Zasedání konané dne 6. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 16/8/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

9. Využití volných opravených bytů

07/10/2016
Zasedání konané dne 6. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 16/9/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

10. Různé

07/10/2016
Zasedání konané dne 6. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 16/10/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

1. Návrh programu 16. zasedání Komise bytové

07/10/2016
Zasedání konané dne 6. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 16/1/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

2. Volba ověřovatele zápisu z 16. zasedání Komise bytové

07/10/2016
Zasedání konané dne 6. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 16/2/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

3. Schválení zápisu z 15. zasedání Komise bytové konaného dne 15. 9. 2016

07/10/2016
Zasedání konané dne 6. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 16/3/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

4. Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč

07/10/2016
Zasedání konané dne 6. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 16/4/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

5. Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč II.

07/10/2016
Zasedání konané dne 6. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 16/5/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

6. Žádost o prominutí poplatku z prodlení

07/10/2016
Zasedání konané dne 6. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 16/6/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

7. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

07/10/2016
Zasedání konané dne 6. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 16/7/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

8. Různé

04/10/2016
Zasedání konané dne 15. 9. 2016 jako mimořádné číslo usnesení 15/8/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

1. Žádost o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů

04/10/2016
Zasedání konané dne 15. 9. 2016 jako mimořádné číslo usnesení 15/1/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

1. Návrh programu 15. zasedání Komise bytové

04/10/2016
Zasedání konané dne 15. 9. 2016 jako mimořádné číslo usnesení 15/1/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

2. Volba ověřovatele zápisu z 15. zasedání Komise bytové

04/10/2016
Zasedání konané dne 15. 9. 2016 jako mimořádné číslo usnesení 15/2/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

3. Schválení zápisu z 14. zasedání Komise bytové konaného dne 1. 9. 2016

04/10/2016
Zasedání konané dne 15. 9. 2016 jako mimořádné číslo usnesení 15/3/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

4. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

04/10/2016
Zasedání konané dne 15. 9. 2016 jako mimořádné číslo usnesení 15/4/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě