2. Volba ověřovatele zápisu z 19. zasedání Komise bytové

07/12/2016
Zasedání konané dne 1. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 19/2/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

3. Schválení zápisu z 18. zasedání Komise bytové

07/12/2016
Zasedání konané dne 1. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 19/3/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

4. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

07/12/2016
Zasedání konané dne 1. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 19/4/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

5. Žádosti o změnu jména nájemce na smlouvě o nájmu bytu

07/12/2016
Zasedání konané dne 1. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 19/5/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

6. Návrhy na uzavření Dohod o skončení nájmu bytu

07/12/2016
Zasedání konané dne 1. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 19/6/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

1. Návrh programu 18. zasedání Komise bytové

07/11/2016
Zasedání konané dne 3. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 18/1/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

2. Volba ověřovatele zápisu z 18. zasedání Komise bytové

07/11/2016
Zasedání konané dne 3. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 18/2/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

3. Schválení zápisu ze 17. zasedání Komise bytové

07/11/2016
Zasedání konané dne 3. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 18/3/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

4. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

07/11/2016
Zasedání konané dne 3. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 18/4/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

5. Žádosti o změnu jména nájemce na smlouvě o nájmu bytu

07/11/2016
Zasedání konané dne 3. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 18/5/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

1. Návrh programu 17. zasedání Komise bytové

26/10/2016
Zasedání konané dne 20. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 17/1/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

12. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

26/10/2016
Zasedání konané dne 20. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 17/12/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

2. Volba ověřovatele zápisu ze 17. zasedání Komise bytové

26/10/2016
Zasedání konané dne 20. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 17/2/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

13. Žádosti o pronájem obecního bytu výměnou za byt stávající

26/10/2016
Zasedání konané dne 20. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 17/13/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

3. Schválení zápisu z 16. zasedání Komise bytové konaného dne 6. 10. 2016

26/10/2016
Zasedání konané dne 20. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 17/3/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

14. Různé

26/10/2016
Zasedání konané dne 20. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 17/14/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

4. Zásady prominutí příslušenství pohledávek u nájemců bytů

26/10/2016
Zasedání konané dne 20. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 17/4/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

5. Odpis pohledávek nájemců bytů do 100 tis. Kč

26/10/2016
Zasedání konané dne 20. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 17/5/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

6. Žádost o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů

26/10/2016
Zasedání konané dne 20. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 17/6/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

7. Žaloba na vyklizení služebního bytu

26/10/2016
Zasedání konané dne 20. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 17/7/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě