8. Žádost o odpuštění nájemného

25/01/2017
Zasedání konané dne 19. 1. 2017 jako řádné číslo usnesení 1/8/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

9. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy a o snížení nájemného

25/01/2017
Zasedání konané dne 19. 1. 2017 jako řádné číslo usnesení 1/9/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

1. Žádost o snížení nájemného o 50%

25/01/2017
Zasedání konané dne 19. 1. 2017 jako řádné číslo usnesení 1/1/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

1. Návrh programu 1. zasedání Komise bytové

25/01/2017
Zasedání konané dne 19. 1. 2017 jako řádné číslo usnesení 1/1/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

2. Volba ověřovatele zápisu z 1. zasedání Komise bytové

25/01/2017
Zasedání konané dne 19. 1. 2017 jako řádné číslo usnesení 1/2/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

5. Návrh na uzavření Dohody o skončení nájmu bytu

19/12/2016
Zasedání konané dne 15. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 20/5/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

6. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

19/12/2016
Zasedání konané dne 15. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 20/6/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

7. Návrh na poskytnutí slev z nájemného

19/12/2016
Zasedání konané dne 15. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 20/7/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

8. Různé

19/12/2016
Zasedání konané dne 15. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 20/8/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

1. Návrh programu 20. zasedání Komise bytové

19/12/2016
Zasedání konané dne 15. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 20/1/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

2. Volba ověřovatele zápisu z 20. zasedání Komise bytové

19/12/2016
Zasedání konané dne 15. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 20/2/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

3. Schválení zápisu z 19. zasedání Komise bytové ze dne 1. 12. 2016

19/12/2016
Zasedání konané dne 15. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 20/3/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

4. Žádost o prominutí příslušenství

19/12/2016
Zasedání konané dne 15. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 20/4/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

7. Žádost o posunutí začátku nájmu bytu

07/12/2016
Zasedání konané dne 1. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 19/7/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

8. Žádost o slevu z nájemného z důvodu špatného stavu oken

07/12/2016
Zasedání konané dne 1. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 19/8/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

9. Využití volných opravených bytů

07/12/2016
Zasedání konané dne 1. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 19/9/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

10. Žádost o snížení nájemného z důvodu budování půdní vestavby v domě

07/12/2016
Zasedání konané dne 1. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 19/10/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

11. Žádosti o pronájem obecního bytu výměnou za byt stávající

07/12/2016
Zasedání konané dne 1. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 19/11/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

1. Návrh programu 19. zasedání Komise bytové

07/12/2016
Zasedání konané dne 1. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 19/1/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

12. Různé

07/12/2016
Zasedání konané dne 1. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 19/12/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě