4. Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy

03/03/2017
Zasedání konané dne 23. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 3/4/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

5. Žádost o přechod nájmu bytu

03/03/2017
Zasedání konané dne 23. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 3/5/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

6. Využití volných opravených bytů

03/03/2017
Zasedání konané dne 23. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 3/6/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

7. Návrh na uzavření Dohody o skončení nájmu bytu

03/03/2017
Zasedání konané dne 23. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 3/7/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

8. Různé

03/03/2017
Zasedání konané dne 23. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 3/8/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

3. Schválení zápisu z 1. zasedání Komise bytové

08/02/2017
Zasedání konané dne 2. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 2/3/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

4. Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy

08/02/2017
Zasedání konané dne 2. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 2/4/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

5. Žádosti o změnu jména nájemce bytu

08/02/2017
Zasedání konané dne 2. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 2/5/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

6. Žádost o změnu jména nájemce a žádost o rozšíření smlouvy o nájmu bytu

08/02/2017
Zasedání konané dne 2. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 2/6/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

7. Žádost o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů

08/02/2017
Zasedání konané dne 2. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 2/7/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

8. Žádost o výměnu stávajícího bytu za jiný obecní byt

08/02/2017
Zasedání konané dne 2. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 2/8/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

9. Opakovaná žádost o snížení nájemného z důvodu budování půdní vestavby v domě

08/02/2017
Zasedání konané dne 2. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 2/9/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

10. Různé

08/02/2017
Zasedání konané dne 2. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 2/10/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

1. Návrh programu 2. zasedání Komise bytové

08/02/2017
Zasedání konané dne 2. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 2/1/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

2. Volba ověřovatele zápisu z 2. zasedání Komise bytové

08/02/2017
Zasedání konané dne 2. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 2/2/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

3. Schválení zápisu z 20. zasedání Komise bytové dne 15. 12. 2016

25/01/2017
Zasedání konané dne 19. 1. 2017 jako řádné číslo usnesení 1/3/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

4. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

25/01/2017
Zasedání konané dne 19. 1. 2017 jako řádné číslo usnesení 1/4/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

5. Žádost o zřízení společného nájmu k bytu

25/01/2017
Zasedání konané dne 19. 1. 2017 jako řádné číslo usnesení 1/5/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

6. Žádost o sloučení dvou bytových jednotek

25/01/2017
Zasedání konané dne 19. 1. 2017 jako řádné číslo usnesení 1/6/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

7. Žádost o souhlas s umístěním sídla společnosti v bytě

25/01/2017
Zasedání konané dne 19. 1. 2017 jako řádné číslo usnesení 1/7/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě