2. Volba ověřovatele zápisu z 5. zasedání Komise bytové

20/04/2017
Zasedání konané dne 13. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 5/2/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

13. Využití volného opraveného bytu

20/04/2017
Zasedání konané dne 13. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 5/13/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

3. Schválení zápisu ze 4. zasedání Komise bytové

20/04/2017
Zasedání konané dne 13. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 5/3/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

14. Různé

20/04/2017
Zasedání konané dne 13. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 5/14/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

4. Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč

20/04/2017
Zasedání konané dne 13. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 5/4/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

2. Žádost o zřízení společného nájmu k bytu

17/03/2017
Zasedání konané dne 16. 3. 2017 jako řádné číslo usnesení 4/2/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

1. Návrh programu 4. zasedání Komise bytové

17/03/2017
Zasedání konané dne 16. 3. 2017 jako řádné číslo usnesení 4/1/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

2. Volba ověřovatele zápisu ze 4. zasedání Komise bytové

17/03/2017
Zasedání konané dne 16. 3. 2017 jako řádné číslo usnesení 4/2/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

3. Schválení zápisu z 3. zasedání Komise bytové

17/03/2017
Zasedání konané dne 16. 3. 2017 jako řádné číslo usnesení 4/3/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

4. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

17/03/2017
Zasedání konané dne 16. 3. 2017 jako řádné číslo usnesení 4/4/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

5. Návrh na uzavření Dohody o skončení nájmu bytu

17/03/2017
Zasedání konané dne 16. 3. 2017 jako řádné číslo usnesení 4/5/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

6. Žádost o uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu

17/03/2017
Zasedání konané dne 16. 3. 2017 jako řádné číslo usnesení 4/6/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

7. Návrh na podání výpovědi z nájmu bytu dle ust. § 2291 zák. 89/2012 Sb.

17/03/2017
Zasedání konané dne 16. 3. 2017 jako řádné číslo usnesení 4/7/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

8. Zvýšení nájemného v bytech MČ Praha 5

17/03/2017
Zasedání konané dne 16. 3. 2017 jako řádné číslo usnesení 4/8/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

9. Odpis pohledávek nájemců bytů do 100 tis. Kč

17/03/2017
Zasedání konané dne 16. 3. 2017 jako řádné číslo usnesení 4/9/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

1. Různé

17/03/2017
Zasedání konané dne 16. 3. 2017 jako řádné číslo usnesení 4/1/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

10. Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč

17/03/2017
Zasedání konané dne 16. 3. 2017 jako řádné číslo usnesení 4/10/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

1. Návrh programu 3. zasedání Komise bytové

03/03/2017
Zasedání konané dne 23. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 3/1/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

2. Volba ověřovatele zápisu z 3. zasedání Komise bytové

03/03/2017
Zasedání konané dne 23. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 3/2/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

3. Schválení zápisu z 2. zasedání Komise bytové

03/03/2017
Zasedání konané dne 23. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 3/3/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě