11. Návrh na využití volných opravených bytů

12/05/2017
Zasedání konané dne 11. 5. 2017 jako řádné číslo usnesení 7/11/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

1. Návrh programu 7. zasedání Komise bytové

12/05/2017
Zasedání konané dne 11. 5. 2017 jako řádné číslo usnesení 7/1/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva Návrh...

2. Volba ověřovatele zápisu ze 7. zasedání Komise bytové

12/05/2017
Zasedání konané dne 11. 5. 2017 jako řádné číslo usnesení 7/2/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva Volba...

3. Schválení zápisu z 5. zasedání Komise bytové

03/05/2017
Zasedání konané dne 27. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 6/3/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

4. Odpis pohledávek nájemců bytů do 100 tis. Kč

03/05/2017
Zasedání konané dne 27. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 6/4/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

5. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

03/05/2017
Zasedání konané dne 27. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 6/5/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

6. Návrh na uzavření Dohody o skončení nájmu bytu

03/05/2017
Zasedání konané dne 27. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 6/6/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

7. Různé

03/05/2017
Zasedání konané dne 27. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 6/7/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

1. Návrh programu 6. zasedání Komise bytové

03/05/2017
Zasedání konané dne 27. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 6/1/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

2. Volba ověřovatele zápisu z 6. zasedání Komise bytové

03/05/2017
Zasedání konané dne 27. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 6/2/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

5. Návrh na podání výpovědi z nájmu bytu dle ust. § 2291 zák. 89/2012 Sb.

20/04/2017
Zasedání konané dne 13. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 5/5/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

6. Žádost o pronájem sklepa

20/04/2017
Zasedání konané dne 13. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 5/6/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

7. Žádost o přechod nájmu bytu

20/04/2017
Zasedání konané dne 13. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 5/7/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

8. Žádost o změnu jména nájemce

20/04/2017
Zasedání konané dne 13. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 5/8/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

9. Návrh na uzavření Dohody o skončení nájmu bytu

20/04/2017
Zasedání konané dne 13. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 5/9/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

10. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

20/04/2017
Zasedání konané dne 13. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 5/10/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

1. Odpis pohledávek nájemců bytů do 100 tis. Kč

20/04/2017
Zasedání konané dne 13. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 5/1/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

11. Žádost o uzavření nové smlouvy o nájmu bytu

20/04/2017
Zasedání konané dne 13. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 5/11/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

1. Návrh programu 5. zasedání Komise bytové

20/04/2017
Zasedání konané dne 13. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 5/1/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

12. Žádost o zřízení společného nájmu k bytu

20/04/2017
Zasedání konané dne 13. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 5/12/2017 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě