Program 9. zasedání Komise bytové 2018

10/09/2018
Pro otevření klikněte na přílohu…

Program 8. zasedání Komise bytové 2018

27/08/2018
Pro otevření klikněte na přílohu…

Program 7. zasedání Komise bytové 2018

15/08/2018
Pro otevření klikněte na přílohu…

Program 6. zasedání Komise bytové 2018

23/06/2018
Pro otevření klikněte na přílohu…

Program 5. zasedání Komise bytové 2018

04/06/2018
Pro otevření klikněte na přílohu…

Program 4. zasedání Komise bytové 2018

18/05/2018
Pro otevření klikněte na přílohu…

Program 3. zasedání Komise bytové 2018

09/05/2018
Pro otevření klikněte na přílohu…

3. Schválení zápisu ze 4. zasedání Komise bytové

23/04/2018
Zasedání konané dne 5. 4. 2018 jako řádné číslo usnesení 6/3/2018 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

4. Návrh na využití volného bytu

23/04/2018
Zasedání konané dne 5. 4. 2018 jako řádné číslo usnesení 6/4/2018 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

5. Návrh na uzavření dohody o skončení nájmu bytu a návrh na uzavření nové smlouvy o nájmu bytu

23/04/2018
Zasedání konané dne 5. 4. 2018 jako řádné číslo usnesení 6/5/2018 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

6. Žádost o zřízení společného nájmu k bytu

23/04/2018
Zasedání konané dne 5. 4. 2018 jako řádné číslo usnesení 6/6/2018 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

7. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

23/04/2018
Zasedání konané dne 5. 4. 2018 jako řádné číslo usnesení 6/7/2018 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

1. Návrh programu 6. zasedání Komise bytové

23/04/2018
Zasedání konané dne 5. 4. 2018 jako řádné číslo usnesení 6/1/2018 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

2. Volba ověřovatele zápisu 6. zasedání Komise bytové

23/04/2018
Zasedání konané dne 5. 4. 2018 jako řádné číslo usnesení 6/2/2018 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

Program 2. zasedání Komise bytové 2018

16/04/2018
Pro otevření klikněte na přílohu…

1. Návrh programu 5. zasedání Komise bytové

10/04/2018
Zasedání konané dne 22. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 5/1/2018 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

2. Volba ověřovatele zápisu 5. zasedání Komise bytové

10/04/2018
Zasedání konané dne 22. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 5/2/2018 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

3. Schválení zápisu ze 4. zasedání Komise bytové

10/04/2018
Zasedání konané dne 22. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 5/3/2018 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

5. Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč

10/04/2018
Zasedání konané dne 22. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 5/5/2018 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

6. Různé

10/04/2018
Zasedání konané dne 22. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 5/6/2018 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě