1. Schválení zápisu z 2. zasedání BEKO ze dne 14. 05. 2014
04/09/2014
Zasedání konané dne 29. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 3/1/2014 Předkladatel: Pavel Michal, Ing. , člen...
2. Schválení programu prevence kriminality městské části Praha 5 na rok 2015
04/09/2014
Zasedání konané dne 29. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 3/2/2014 Předkladatel: Pavel Michal, Ing. , člen...
3. Schválení akčního plánu prevence kriminality městské části Prahy 5 na rok 2015
04/09/2014
Zasedání konané dne 29. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 3/3/2014 Předkladatel: Pavel Michal, Ing. , člen...
4. Schválení protidrogové strategie městské části Prahy 5 na rok 2015
04/09/2014
Zasedání konané dne 29. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 3/4/2014 Předkladatel: Pavel Michal, Ing. , člen...
5. Schvaluje akční plán protidrogové strategie městské části Prahy 5 na rok 2015
04/09/2014
Zasedání konané dne 29. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 3/5/2014 Předkladatel: Pavel Michal, Ing. , člen...
6. Podněty zastupitelů
04/09/2014
Zasedání konané dne 29. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 3/6/2014 Předkladatel: Pavel Michal, Ing. , člen...
7. Různé
04/09/2014
Zasedání konané dne 29. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 3/7/2014 Předkladatel: Pavel Michal, Ing. , člen...
8. Schválení programu 3. zasedání Komise bezpečnostní, prevence kriminality a protidrogová
04/09/2014
Zasedání konané dne 29. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 3/8/2014 Předkladatel: Pavel Michal Ing. člen zastupitelstva...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě