5. Podněty zastupitelů
04/09/2014
Zasedání konané dne 14. 5. 2014 jako řádné číslo usnesení 2/5/2014 Předkladatel: Pavel Michal, Ing. , člen...
3. Schválení akčního plánu prevence kriminality městské části Prahy 5 na rok 2015
04/09/2014
Zasedání konané dne 29. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 3/3/2014 Předkladatel: Pavel Michal, Ing. , člen...
1. Schválení programu 1. zasedání Komise bezpečností, prevence kriminality a protidrogové městské části Praha 5 v roce 2014
04/09/2014
Zasedání konané dne 18. 3. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/1/2014 Předkladatel: Pavel Michal, Ing. , člen...
4. Schválení protidrogové strategie městské části Prahy 5 na rok 2015
04/09/2014
Zasedání konané dne 29. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 3/4/2014 Předkladatel: Pavel Michal, Ing. , člen...
2. Schválení zápisu z 6. zasedání Komise bezpečnostní, prevence kriminality a protidrogové městské části Praha 5 ze dne 10.12.2013
04/09/2014
Zasedání konané dne 18. 3. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/2/2014 Předkladatel: Pavel Michal, Ing. , člen...
5. Schvaluje akční plán protidrogové strategie městské části Prahy 5 na rok 2015
04/09/2014
Zasedání konané dne 29. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 3/5/2014 Předkladatel: Pavel Michal, Ing. , člen...
3. Podněty zastupitelů
04/09/2014
Zasedání konané dne 18. 3. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/3/2014 Předkladatel: Pavel Michal, Ing. , člen...
6. Podněty zastupitelů
04/09/2014
Zasedání konané dne 29. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 3/6/2014 Předkladatel: Pavel Michal, Ing. , člen...
4. Různé
04/09/2014
Zasedání konané dne 18. 3. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/4/2014 Předkladatel: Pavel Michal, Ing. , člen...
7. Různé
04/09/2014
Zasedání konané dne 29. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 3/7/2014 Předkladatel: Pavel Michal, Ing. , člen...
5. Zpráva o činnosti Městské policie Praha 5 na území MČ Praha 5 za rok 2013
04/09/2014
Zasedání konané dne 18. 3. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/5/2014 Předkladatel: Pavel Michal, Ing. , člen...
8. Schválení programu 3. zasedání Komise bezpečnostní, prevence kriminality a protidrogová
04/09/2014
Zasedání konané dne 29. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 3/8/2014 Předkladatel: Pavel Michal Ing. člen zastupitelstva...
1. Schválení programu 2. zasedání Komise bezpečnostní,prevence kriminality a protidrogové městské části Praha 5 v roce 2014
04/09/2014
Zasedání konané dne 14. 5. 2014 jako řádné číslo usnesení 2/1/2014 Předkladatel: Pavel Michal, Ing. , člen...
2. Zpráva o bezpečnostní situaci na území městské části Praha 5 v roce 2013 – Policie České republiky – Obvodní ředitelství policie Praha ll
04/09/2014
Zasedání konané dne 14. 5. 2014 jako řádné číslo usnesení 2/2/2014 Předkladatel: Pavel Michal, Ing. , člen...
3. Různé
04/09/2014
Zasedání konané dne 14. 5. 2014 jako řádné číslo usnesení 2/3/2014 Předkladatel: Pavel Michal, Ing. , člen...
1. Schválení zápisu z 2. zasedání BEKO ze dne 14. 05. 2014
04/09/2014
Zasedání konané dne 29. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 3/1/2014 Předkladatel: Pavel Michal, Ing. , člen...
4. Schálení zápisu z 1. zasedání Komise bezpečnostní, prevence kriminality a protidrogové městské části Praha 5 ze dne 18.03.2014
04/09/2014
Zasedání konané dne 14. 5. 2014 jako řádné číslo usnesení 2/4/2014 Předkladatel: Pavel Michal, Ing. , člen...
2. Schválení programu prevence kriminality městské části Praha 5 na rok 2015
04/09/2014
Zasedání konané dne 29. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 3/2/2014 Předkladatel: Pavel Michal, Ing. , člen...
6. Podněty zastupitelů
03/01/2014
Zasedání konané dne 6. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 5/6/2013 Předkladatel: Pavel Michal, Ing. MPA ,...
7. Různé
03/01/2014
Zasedání konané dne 6. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 5/7/2013 Předkladatel: Pavel Michal, Ing. MPA ,...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě