5. EU fondy
09/01/2017
Zasedání Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů konané dne 30. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení...
6. Městská zahrada a naučné výukové centrum Barrandov, návrh využití pozemků č. parc. 954/1 a části poz. č. parc. 954/3,6,12 v k.ú. Hlubočepy pro mimoškolní vzdělávání a volnočasové aktivity
09/01/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 9. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 8/6/2016 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...
2. Schválení programu 11. zasedání VPEU
09/01/2017
Zasedání Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů konané dne 14. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení...
6. Zahraniční vztahy
09/01/2017
Zasedání Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů konané dne 30. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení...
7. Vidoule – koncepce využití
09/01/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 9. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 8/7/2016 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...
3. Schválení ověřovatele/lky zápisu
09/01/2017
Zasedání Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů konané dne 14. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení...
7. Různé
09/01/2017
Zasedání Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů konané dne 30. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení...
8. Pěší zóna Anděl – využití odpadových nádob Bigbelly a Smartbelly
09/01/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 9. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 8/8/2016 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...
4. Podpora podnikání
09/01/2017
Zasedání Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů konané dne 14. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení...
1. Schválení programu 7. zasedání VŽP
09/01/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 12. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 7/1/2016 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...
5. EU fondy
09/01/2017
Zasedání Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů konané dne 14. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení...
2. Volba ověřovatele zápisu
09/01/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 12. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 7/2/2016 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...
6. Zahraniční vztahy
09/01/2017
Zasedání Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů konané dne 14. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení...
3. Schválení zápisu z 6. zasedání VŽP
09/01/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 12. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 7/3/2016 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...
7. Různé
09/01/2017
Zasedání Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů konané dne 14. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení...
1. Schválení programu 8. zasedání VŽP
09/01/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 9. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 8/1/2016 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...
4. Schválení dotačního programu – ,,Místo pro život a ekologické programy” na rok 2017
09/01/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 12. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 7/4/2016 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...
1. Schválení zápisu 9. zasedání VPEU
09/01/2017
Zasedání Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů konané dne 30. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení...
10. Různé
04/01/2017
Zasedání konané dne 19. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 13/10/2016 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
1. Technická specifikace řešení telefonie na MČ Praha 5
04/01/2017
Zasedání konané dne 19. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 13/1/2016 Předkladatel: Čahoj Viktor, radní MČ P5...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě