1. Schválení zápisu 4. zasedání Komise bezpečnostní ze 17. 5. 2016 Schválení programu 5. zasedání Komise bezpečnostní
17/06/2016
Zasedání konané dne 14. 6. 2016 jako řádné číslo usnesení 5/1/2016 Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní...
2. Registr rizikových objektů – doplněná tabulka
17/06/2016
Zasedání konané dne 14. 6. 2016 jako řádné číslo usnesení 5/2/2016 Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní...
3. Statistika od PČR, OŘ II.
17/06/2016
Zasedání konané dne 14. 6. 2016 jako řádné číslo usnesení 5/3/2016 Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní...
4. Statistika od MP Praha 5
17/06/2016
Zasedání konané dne 14. 6. 2016 jako řádné číslo usnesení 5/4/2016 Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní...
5. Statistika od HZS Praha, stanice 07
17/06/2016
Zasedání konané dne 14. 6. 2016 jako řádné číslo usnesení 5/5/2016 Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní...
6. Návrh termínů zasedání KB ve II. pololetí 2016
17/06/2016
Zasedání konané dne 14. 6. 2016 jako řádné číslo usnesení 5/6/2016 Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní...
7. Informace z OBK
17/06/2016
Zasedání konané dne 14. 6. 2016 jako řádné číslo usnesení 5/7/2016 Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní...
8. Různé
17/06/2016
Zasedání konané dne 14. 6. 2016 jako řádné číslo usnesení 5/8/2016 Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě