1. Schválení zápisu 1. zasedání Komise bezpečnostní Schválení programu 2. zasedání Komise bezpečnostní
29/03/2016
Zasedání konané dne 21. 3. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/1/2016 Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní...
2. Statistiky od PČR, MP a HZS
29/03/2016
Zasedání konané dne 21. 3. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/2/2016 Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní...
3. Registr rizikových objektů – tabulka
29/03/2016
Zasedání konané dne 21. 3. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/3/2016 Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní...
4. Informace z OBK – stav žádostí o grant či státní účelovou dotaci a podání informace z Konference seniorů
29/03/2016
Zasedání konané dne 21. 3. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/4/2016 Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní...
5. Granty – schválení záměru – protidrogová prevence, specifické programy primární prevence pro školy a školská zařízení
29/03/2016
Zasedání konané dne 21. 3. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/5/2016 Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní...
6. Záměr bezpečnostního projektu “Realizace bezpečnostního řešení k ochraně ICT zařízení pro ÚMČ Praha 5”
29/03/2016
Zasedání konané dne 21. 3. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/6/2016 Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní...
7. Záměr bezpečnostního auditu – Optimalizace bezpečnostního řešení fyzické ochrany Polikliniky Barrandov
29/03/2016
Zasedání konané dne 21. 3. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/7/2016 Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní...
8. Různé
29/03/2016
Zasedání konané dne 21. 3. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/8/2016 Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě