1. Schválení zápisu 1. zasedání Komise bezpečnostní Schválení programu 2. zasedání Komise bezpečnostní

29/03/2016
Zasedání konané dne 21. 3. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/1/2016 Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní...

2. Statistiky od PČR, MP a HZS

29/03/2016
Zasedání konané dne 21. 3. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/2/2016 Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní...

3. Registr rizikových objektů – tabulka

29/03/2016
Zasedání konané dne 21. 3. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/3/2016 Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní...

4. Informace z OBK – stav žádostí o grant či státní účelovou dotaci a podání informace z Konference seniorů

29/03/2016
Zasedání konané dne 21. 3. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/4/2016 Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní...

5. Granty – schválení záměru – protidrogová prevence, specifické programy primární prevence pro školy a školská zařízení

29/03/2016
Zasedání konané dne 21. 3. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/5/2016 Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní...

6. Záměr bezpečnostního projektu “Realizace bezpečnostního řešení k ochraně ICT zařízení pro ÚMČ Praha 5”

29/03/2016
Zasedání konané dne 21. 3. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/6/2016 Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní...

7. Záměr bezpečnostního auditu – Optimalizace bezpečnostního řešení fyzické ochrany Polikliniky Barrandov

29/03/2016
Zasedání konané dne 21. 3. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/7/2016 Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní...

8. Různé

29/03/2016
Zasedání konané dne 21. 3. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/8/2016 Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě