Je pravda, že za očipovaného psa se snižuje místní poplatek?

Ano, je to pravda. Na úlevu ve výši 350,- Kč z roční sazby poplatku má poplatník nárok počínaje rokem následujícím po trvalém označení psa čipem a přihlášením se do Evidence chovatelů psů. Obě podmínky musí být splněny v témže roce, když tomu tak není, úlevu lze poskytnout až v dalším následujícím roce.

Tuto evidenci vede Magistrát hl. m. Prahy, odbor živnostenský a občanskosprávní, Jungmannova 35/29, 112 21 Praha 1, e-mail: posta@praha.eu, ID datové schránky Magistrátu hl. m. Prahy: 48ia97h.

Osobní údaje na registrační kartě chovatele psa musí být shodné s osobními údaji poplatníka místního poplatku ze psů, registrovaného u našeho úřadu.

Odkazy: