Jaké jsou možnosti ukrytí obyvatelstva MČ Praha 5 ?

* Jaké jsou možnosti ukrytí obyvatelstva MČ Praha 5 ?

Cílem je zajistit kolektivní ochranu obyvatelstva ukrytím v případě ozbrojeného konfliktu nebo krizové situace

  1. ve stálých úkrytech
  2. v ochranném systému Metra
  3. ve Strahovském tunelu

Z celkového počtu obyvatelstva MČ Praha 5 lze ukrýt 76 310 osob, tj. cca 96 %. Reálný počet osob, kteří se budou ukrývat ve stálých úkrytech, OSM a SAT vychází ze skutečnosti, že uzavření bude provedeno cca za 13 min po vyhlášení nástupu osob do úkrytů.Tomu odpovídá tzv. ?doběhová vzdálenost? o poloměru cca 500 m. Ve stanicích, kde jsou vybudovány dodatečné vstupy, se předpokládá ?doběhová vzdálenost? o poloměru cca 1000 m. Vzhledem k doběhovým vzdálenos-tem je v reálném čase možno ukrýt  36 494 osob, tj. cca 46 % obyvatelstva MČ Praha 5.

Využitím možností dodatečných vstupů lze počet ukrývaných zvýšit.

Vyrozumění o tom, že občané bydlí v ?doběhové vzdálenosti? té, které stanice OSM, SAT či stálého úkrytu společně s informací o nastalé situaci, přijatých opatřeních a možnostech ukrytí, zajistí MČ Praha 5 vyvěšením oznámení v každém domě.

Při vzniku krizové situace v míru se využívá ukrytí pouze v OSM a SAT.

Podrobné informace lze získat na tel. 257 000 856.