Jak bych mohl vylepšit svoji školu a okolí

V průběhu měsíce března měli žáci druhého stupně ZŠ  a MŠ Radlická jedinečnou možnost vytvořit v rámci tzv. projektových dnů návrh na renovaci prostorů školy a jejího okolí.

Projektové dny jsou jednou z mnoha akcí pořádaných školou, která má u žáků podpořit rozvoj schopností a dovedností potřebných v běžném životě, jako je práce v týmu, rozdělení a přijetí úkolů a jejich zodpovědné splnění, kreativní myšlení, sebehodnocení, komunikace, plánování, ale i praktického využití znalostí z běžné výuky např. informačních technologií, matematiky, finanční gramotnosti aj.

 Žáci pracovali ve 4 – 5 členných týmech, přičemž si vybírali ze 4 okruhů – interiér a vybavení školy, okolí školy, jídlo a jídelna, odpoledne a podvečer ve škole. Projekt samotný měl obsahovat popis problému, důvod ke změně, personální zajištění potřebné na realizaci, zjištění nutné administrativy a povolení, kompletní finanční kalkulaci a časový plán.

Vítězný tým se zaměřil na celkovou inovaci vybavení a renovaci prostorů školy. Dokázali vytvořit projekt splňující veškerá kritéria a zadané požadavky. Nejen na jejich projektu, ale i na dalších zdařilých, budeme dále pracovat s cílem je uskutečnit, to také bylo jedním z cílů projektu. Vedení školy tím umožnilo žákům vyjádřit své potřeby ve vztahu k jejich pobytu ve škole, pohybu v nejbližším okolí a přímo se  podílet na jejich úpravě.

za ZŠ a MŠ Praha 5 – Radlice – Mgr. Lenka Chaloupková