Informativní zpráva o vyúčtování likvidace D-centra – Z 10/12

14/12/1995

9) Informativní zpráva o vyúčtování likvidace D-centra - Z 10/12
Z 10/9/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s c h v a l u j e 1. propůjčení hmotného investičního majetku ve výši 53.769,10 Kč nástupnické organizaci D-centra, tj. Občanskému sdružení pro psychosociální pomoc 2. převod jiného hmotného majetku ve výši 39.241,20 Kč ve formě daru Občanskému sdružení pro psychosociální pomoc II. u k l á d á Ing. A. Bělohlávkovi, starostovi předložit záměr daru ZHMP Usnesení bylo schváleno 27 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě