Informativní zpráva k zabezpečení financování “plynofikace kotelen v údolní oblasti Smíchova a Košíř”- Z 9 /14

02/11/1995

22) Informativní zpráva k zabezpečení financování "plynofikace kotelen v údolní oblasti Smíchova a Košíř"- Z 9 /14
Z 9/22/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. r e v o k u j e usnesení OZ č. 17/8/93 a č. 20/16/94 II. s o u h l a s í s poskytnutím záruky nemovitmosti:
čp. 1381 Nám. 14. října 4 a čp. 553 Preslova 4 - 29,2 mil. Kč čp. 2188 Nám. l4. října 9 - 23,7 mil. Kč čp. 236 Štefánikova 13 - 23,3 mil. Kč pro zajištění půjčky od SFŽP na plynofikaci kotelen v údolní oblasti Smíchova a Košíř ( SFŽP ČR požaduje zástavu nejméně ve výši 60 mil. Kč) Usnesení bylo schváleno 33 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě