Informační povinnosti příjemce potravin rostlinného původu – novela vyhlášky č.172/2015 Sb. (účinnost ode dne 1.8.2015)

Dnem 1.8.2015 nabývá účinnosti vyhláška č.172/2015 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení, která zrušuje vyhlášku č. 320/2014 Sb. Oproti vyhlášce č. 320/2014 Sb. nedochází k žádné změně nahlašovaných komodit. Významnou změnou je však stanovený způsob podávání hlášení  – od 1.8.2015 lze informaci o příchodu zásilky na místo určení Státní zemědělské a potravinářské inspekci (dále jen “SZPI“) podat výhradně pomocí webového nahlašovacího formuláře.

Potravinu má nahlásit provozovatel potravinářského podniku (dále jen “PPP“) v místě určení. Informace o příchodu potraviny musí PPP oznámit SZPI pomocí webového nahlašovacího formuláře, nejméně 24 hodin před příchodem potravin na místo určení.

Registrace se provede na adrese: http://www.szpi.gov.cz/registrace-dovozce.aspx

Nahlášení potravin se provádí na adrese: http://www.szpi.gov.cz/dovozy-prihlaseni.aspx

Vyhláška je prováděcím předpisem k zákonu o potravinách (zákon č. 110/1997 Sb.), který v ustanovení § 3d odst. 3 stanovuje povinnost PPP informovat příslušné dozorové orgány o příjmu vybraných druhů potravin z jiného členského státu EU nebo ze třetí země. Vztahuje se pouze na potraviny, jejichž místem určení je místo na území ČR, kde dochází k prvnímu příjmu, zacházení nebo manipulaci s potravinou.

To znamená, že vyhláška se týká všech, kdo první přijímají, zacházejí nebo manipulují s potravinou rostlinného původu včetně subjektů, které potraviny rostlinného původu dovezou a přímo prodávají, včetně různých typů pojízdných prodejen.

Seznam potravin rostlinného původu, na které se předpis vztahuje:

Čerstvé ovoce druhu:

 • Broskve, včetně nektarinek
 • Hrušky
 • Jablka
 • Slívy a švestky
 • Pomeranče
 • Banány
 • Stolní hrozny révy vinné

Čerstvá zelenina druhu:

 • Cibule a česnek
 • Mrkev a celer bulvový
 • Rajčata, papriky a okurky salátové
 • Zelí hlávkové, květák a brokolice
 • Brambory konzumní rané a brambory konzumní pozdní
 • Výrobky z révy vinné podle nařízení (EU) č. 1308/2013, o společné organizaci trhů se zemědělskými produkty, vč. vinného rmutu, v obalech o objemu nad 2 l (neurčených konečnému spotřebiteli) a nebalené víno
 • Vinné hrozny čerstvé, jiné než stolní hrozny
 • Mák setý
 • Doplňky stravy

Povinné informace, které musí PPP v místě určení dle vyhlášky poskytnout dozorovému orgánu:

 • Druh potraviny přicházejícího na místo určení
 • Množství potraviny přicházejícího na místo určení
 • Členský stát Evropské unie nebo třetí země, název a adresa provozovatele potravinářského podniku dodávajícího potravinu na místo určení
 • Název, adresu a identifikační číslo místa určení a příjemce potraviny v místě určení
 • Datum příchodu potraviny na místo určení
 • Země původu – vyplní se země původu potraviny, nikoli země odkud je potravina odesílána. Dále se vyplní a nahlásí množství a další povinné údaje

Nenahlášení potraviny je porušením právního předpisu.

Zdroj: SZPI