Informace oddělení sociálně právní ochrany dětí

25/06/2013

Lékařské vyšetření žadatele o náhradní rodinnou péči

http://www.mpsv.cz/files/clanky/14256/vysetreni_NRP.rtf

Žádost o zařazení do evidence žadatelů NRP

http://www.mpsv.cz/files/clanky/14259/zadost_zarazeni_210113.pdf

Brožura – dávky pěstounské péče

http://www.mpsv.cz/files/clanky/14871/brozura_Pestounske_davky_2013.pdf

Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu

http://www.mpsv.cz/files/clanky/15308/dotaznik_NRP.pdf

Katalog poskytovatelů služeb vedeného na OSK v rámci pěstounské péče

Katalog

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě