Informace o zpětvzetí návrhu na zahájení řízení o vkladu vlastnického práva čj. V – 33815/99, kupní smlouva s manželi Vančurovými – důvodová zpráva

22/06/2000

Dne 20.1.2000 byla uzavřena Dohoda o odstoupení od kupní smlouvy
210/OSM/99 ze dne 11.11.99 s manželi Vančurovými (pozemek parc.č.
4220/1, k.ú. Smíchov). Důvodem byla informace Pozemkového úřadu MHMP
o uplatněném restitučním nároku – židovský majetek. Zpětvzetí návrhu
na zahájení řízení o vkladu vlastnického práva č.j. V-33815/99 nabylo
právní moci dne 7.4.2000

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě