Informace o zpětvzetí návrhu na zahájení řízení o vkladu vlastnického práva, č.j. V – 33815/99 – kupní smlouva s manželi Vančurovými

22/06/2000

15. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Informace o zpětvzetí návrhu na zahájení řízení o vkladu vlastnického práva, č.j. V - 33815/99 - kupní smlouva s manželi Vančurovými
Dne 20.1.2000 byla uzavřena Dohoda o odstoupení od kupní smlouvy 210/OSM/99 ze dne 11.11.99 s manželi Vančurovými (pozemek parc.č. 4220/1, k.ú. Smíchov). Důvodem byla informace Pozemkového úřadu MHMP o uplatněném restitučním nároku - židovský majetek. Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení o vkladu vlastnického práva č.j. V-33815/99 nabylo právní moci dne 7.4.2000
Obvodní zastupitelstvo Prahy 5
b e r e n a v ě d o m í informaci OSM o zpětvzetí návrhu na zahájení řízení o vkladu vlastnického práva č.j. V - 33815/99 - kupní smlouvy ze dne 11.11.1999 s manželi Vančurovými č. 210/OSM/99.
Usnesení bylo schváleno 37 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě