Informace o změnách ve slevách jízdného MHD od 1.1.1996 – ústně

02/11/1995

17) Informace o změnách ve slevách jízdného MHD od 1.1.1996 - ústně
Z 9/17/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. b e r e n a v ě d o m í informaci o změnách ve slevách jízdného MHD od 1.1.1996 ústně přednesenou Ing. Kořínkovou II. p o v ě ř u j e členy ZHMP Dr. J. Gregora a Ing. K. Kořínkovou tlumočit podporu OZ stanovisku OR v P 5 k této problematice. Usnesení bylo schváleno 31 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě