Informace o povinnosti výměny občanských průkazů vydaných do 31.12.1998

31/10/2007
 
Přestože mnohá česká masmédia upozorňují na povinnost výměny některých občanských průkazů, průběžná statistika Ministerstva vnitra ČR naznačuje, že si občané, kterých se to týká, o výměnu tohoto osobního dokladu v odpovídajícím počtu nežádají. Odbor občansko-správní Úřadu městské části Praha 5 proto považuje za vhodné zopakovat, jak je celá problematika upravena. 
Vyměnit si musí občanský průkaz bez strojově čitelných údajů jeho držitel za předpokladu, že jeho osobní doklad byl vydán do 31. prosince 1998. Žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji musí přitom podat nejpozději do 30. listopadu 2007. Povinnost vyměnit si občanský průkaz se nevztahuje pouze na občany narozené před 1. lednem 1936, kteří mají občanský průkaz vydaný na dobu neomezenou. 
O výměnu občanského průkazu je možno požádat na oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel ÚMČ Praha 5, které sídlí v přízemí budovy Štefánikova 13-15. Úřední hodiny jsou v pondělí a ve středu od 08.00 do 18.00 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 08.00 do 14.00 hodin. V pátek pak od 08.00 do 12.00 hod. Klient se však musí dostavit před ukončením výdeje pořadových čísel, tj. alespoň 15 minut před ukončením výše uvedených úředních hodin. Častým dotazem je ten, co se stane, jestliže si občanský průkaz někdo nevymění včas. Odpověď je jednoduchá. V takovém případě se fyzická osoba dopouští přestupku na úseku občanských průkazů dle příslušných ustanovení zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů. Za tento přestupek hrozí nemalá sankce – pokuta až do výše 10.000,-Kč. Úřad městské části určitě nemá zájem, aby se do této nepříjemné situace zbytečně lidé dostávali. Proto si dovoluje vyzvat veřejnost, aby uvedené informaci věnovala patřičnou pozornost a případně na ni upozornila i své blízké a přátele.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě